Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
Tozo

Tozo aanvragen zonder vermogenstoets kan tot en met maart 2021

Aangezien de maatregelen tegen het coronavirus grote consequenties hebben voor ondernemers kan er tot 1 juli aanstaande gebruik worden gemaakt van Tozo 3. Voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 kunt u de aanvulling aanvragen zonder dat er een vermogenstoets wordt uitgevoerd. 

Oorspronkelijk was het idee om bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering per 1 oktober een toetst uit te voeren op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Het kabinet is daar, als gevolg van de extra maatregelen tegen het coronavirus, op teruggekomen. Voor de maanden april tot en met juni 2021 is de vermogenstoets wel weer van toepassing.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zorgt voor een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum (aanvullende uitkering levensonderhoud)
en een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Hierbij geldt dat de leningen voor Tozo 1 tot en met Tozo 3 samen niet hoger mogen zijn dan dit maximum. Ondernemers kunnen de overbruggingsregeling aanvragen in de woongemeente. 

De belangrijkste voorwaarden van de Tozo  

U komt in aanmerking voor de regeling als u:

•    als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft
•    tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent
•    Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent
•    in Nederland woont. Woont u buiten Nederland, maar is uw bedrijf in Nederland gevestigd dan kunt u de Tozo aanvragen via de gemeente Maastricht 
•    uw bedrijf in Nederland heeft gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u in uw woongemeente een aanvraag indienen
•    uw bedrijf economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is
•    staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (voor 17 maart 2020) en alle noodzakelijke vergunningen heeft
•    in 2019 voldeed aan het urencriterium
•    als directeur-grootaandeelhouder (DGA) alleen of samen met de andere directeuren meer dan 50% van de aandelen bezit
•    de uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn
•    er geen verzoek is ingediend tot surseance van betaling of faillietverklaring

Partnerinkomenstoets 

Als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt, wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Deze inkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het gezamenlijke inkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kunt u geen aanspraak maken op een uitkering voor levensonderhoud.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op rijksoverheid.nl

Share