Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Wat is de WKR?

De WKR staat voor WerkKostenRegeling
Met deze regeling is het mogelijk om tot een bepaald bedrag onbelaste betalingen aan de medewerker te doen. 

“Al hetgeen genoten uit de dienstbetrekking is loon” (Art. 10, lid 1 Wet loonbelasting)
Dit artikel bepaalt dat salaris, bonus, toeslagen, maar ook bijvoorbeeld een kerstpakket, een extern personeelsfeest, loon zijn en dus belast moet worden.
In het geval van salaris, bonus, toeslagen etc. gebeurt dat door op het loon, loonheffing bij de medewerker in te houden.

In het geval van kertspakketten, externe personeelsfeesten gebeurt dat veelal door eindheffing af te dragen.

Doel van de WKR
Het oorspronkelijke doel van de WKR was de regulering, administratieve lastenverlichting.
In de praktijk is van het verdwijnen van de administratieve last niet veel te merken.

WKR
WKR

Hoe werkt de WKR?
De WKR stelt dat 1,2% (2019) van de fiscale loonsom onbelast aan de werknemers mag worden uitbetaald.  Daarbij is het van belang om te weten wat wel en niet onder deze 1,2% valt.

Belangrijkste daarbij is om te weten dat er een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen zijn die dus niet ten laste van de vrije ruimte, de 1,2% van de fiscale loonsom gaan.

Gerichtte vrijstellingen zijn bijvoorbeeld de kilometervergoeding tot € 0.19/kilometer en de zakelijke dinerkosten. Voorbeelden van nihil waarderingen zijn bijvoorbeeld gereedschappen die noodzakelijk (noodzakelijkheidscriterium) zijn voor de beroepsuitoefening; bijvoorbeeld een PC/laptop voor een Accountor of een Zaagtafel voor een timmerman. Nihil gewaardeerd is bij voorbeeld ook de verstrekking van koffie door de werkgever aan de werknemers.

Al het overige, bijvoorbeeld kadobonnen voor een verjaardag, lunch van de werkgever etc. zijn loon en dus belast.

Keuze wel/niet ten laste van de vrije ruimte
Voor hetgeen loon, en dus belast is, heeft de werkgever (veelal) de keuze deze wel/niet toe te wijzen aan de vrije ruimte. De werkgever kan namelijk ook kiezen om het bij de werknemer te belasten.
Voor bijvoorbeeld de bijtelling van de auto van de zaak geldt dat de werkgever deze niet aan de vrije ruimte kan toewijzen maar moét bijtellen bij het loon van de werknemer

Overschrijding van de vrije ruimte
Indien de vrije ruimte van 1,2% wordt overschreden, geldt dat over deze overschrijding 80% aan eindheffing verschuldigd is.

Benutten van de vrije ruimte
Indien u de vrije ruimte niet (volledig) benut heeft kunt u kiezen om bijvoorbeeld een kerstpakket te schenken om op die manier de vrije ruimte optimaal te benutten. Ook kunt u ervoor kiezen bijvoorbeeld een onbelaste bonus uit keren. Hierbij dient u wel rekening te houden met het zogeheten ‘gebruikelijkheidscriterium’. Het is niet gebruikelijk om een onbelaste bonus van 50.000 uit te keren.

Eindheffing in de loonaangifte
De werkgever heeft de keuze om de eindheffing maandelijks of jaarlijks op te geven in de loonaangifte

In 2020 wordt de vrije ruimte WKR verhoogt naar 1,7%.
Advies over hoe u gebruik kunt maken van de WKR, neem contact met ons op.

 

Share