Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
Prinsjesdag 2022

Wat kunnen ondernemers verwachten op Prinsjesdag 2022

20 september aanstaande maakt het kabinet de fiscale plannen over 2023 bekend. Op de derde dinsdag in september wordt de begroting voor het komende jaar gepresenteerd en zien we welke belastingplannen op stapel staan. Een deel van deze plannen zijn al eerder aangekondigd via onder andere het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota. We hebben een aantal mogelijke wijzigingen alvast op een rijtje gezet.

Vennootschapsbelasting

De korting voor het ineens betalen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in plaats van in termijnen, wordt waarschijnlijk 1 januari 2023 afgeschaft. Naar verwachting wordt de schijfgrens in de vennootschapsbelasting verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Een vennootschap betaalt dus eerder het hoge tarief van 25,8 procent in plaats van 15 procent.

Vanaf komend jaar treedt de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking. Wanneer de schuld van een DGA (en eventuele partner) bij zijn bv meer bedraagt dan € 700.000 treedt een fictieve heffing in werking. 

Gebruikelijk-loonregeling voor DGA’s van start-ups

Met ingang van 2017 is de gebruikelijk-loonregeling voor DGA’s van start-ups versoepeld. Het belastbare loon mag maximaal drie kalenderjaren op ten minste het wettelijke minimumloon worden gesteld. Dit geldt voor DGA’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Hoewel er nog geen evaluatie is, wordt er in de praktijk weinig gebruik gemaakt van de regeling. De verwachting is dan ook dat deze niet wordt verlengd.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt al in jaren afgebouwd. Het kabinet wil dit vanaf 2023 versneld terugbrengen met stappen van € 650 tot € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd met een hogere arbeidskorting.

Werknemers

Het kabinet wil werken lonender maken en voert daarom voor het eerst sinds de invoering (1969) een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging bedraagt 2,5 procent op 1 januari 2023 en 1 januari 2024 en in 2025 stijgt het loon nog eens met 2,32 procent.

De collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen verdwijnt per 1 januari 2023. Werkgevers moeten mogelijk de afspraken met de verzekeraar aanpassen als het gaat om collectiviteitskorting op de basiszorgverzekering. Het blijft voor verzekeraars mogelijk om met werkgevers afspraken te maken over bijvoorbeeld verzuimreductie en -preventie.

Reiskosten en bijtelling

Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke emissievrije personenauto wordt afgebouwd. In 2023 blijft de korting net zoals in 2022 6 procent. De bijtelling is nu 16 procent over € 35.000 en 22 procent over het meerdere. De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage geldt, wordt verlaagd naar € 30.000 komend jaar.

Als het aan de plannen van het kabinet ligt wordt de belastingvrije kilometervergoeding met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21. Het jaar erop stijgt de onbelaste vergoeding naar € 0,23. Deze verhoging is bedoeld ter compensatie voor de gestegen brandstofkosten.

Opties

Krijgt een werknemer aandelenopties in plaats van een regulier salaris dan moet daar belasting over worden betaald. Vanaf 2023 kan gekozen worden wanneer de belastingheffing plaatsvindt; bijvoorbeeld wanneer de opties verhandelbaar zijn of wanneer de aandelenopties worden omgezet in aandelen.

Meer informatie

20 september weten we wat het kabinet het komende jaar van plan is. Zodra er meer bekend is, leest u het hier.

Bronnen:
Ernst & Young
Salaris Vanmorgen

Share