Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
loon bijzonder tarief

Wat is loon bijzonder tarief?

Op het loonstrookje van uw medewerker staan naast het bruto- en nettoloon onder andere ook het aantal gewerkte dagen, premies, toeslagen en vakantiegeld. Hoewel het niet verplicht is om te vermelden, wordt op sommige stroken ook het loon bijzonder tarief vermeld.  Maar wat houdt dat nu precies in en wanneer betaalt de medewerker dit bijzondere tarief? In dit artikel leggen we het uit.

De loonstrook

Voor veel werknemers, en ook werkgevers, is de loonstrook abracadabra. In de meeste gevallen is het nettoloon het eerste en het enige waarnaar gekeken wordt. Dit is immers wat hij op zijn bankrekening ontvangt. Maar wat als er extra incidentele inkomsten zijn naast het brutoloon. Ook over extra inkomen moet namelijk gewoon belasting betaald worden; en dat wordt de loonheffing bijzonder tarief genoemd. 

De loonheffing bijzonder tarief is een belastingpercentage dat wordt ingehouden op eenmalige (jaarlijkse) beloningen, als:
•    vakantiegeld
•    overwerk
•    dertiende maand
•    bonussen
•    uitbetaling van verlofdagen

Ook voor achteraf uitgekeerde provisies of loonsverhogingen die met terugwerkende kracht (in een keer) worden betaald, geldt loonheffing bijzonder tarief. Omdat over deze eenmalige bedragen geen loonheffingskorting wordt toegepast, moet de medewerker een hoger percentage belasting betalen dan over het reguliere loon. Het vakantiegeld en de dertiende maand vallen dan vaak lager uit dan vooraf werd verwacht. De tabel bijzondere beloningen kent vaste percentages met een afbouw voor de loonheffingskorting.

Hoe wordt het jaarloon bijzonder tarief berekend?

Het jaarloon bijzonder tarief wordt vastgesteld aan de hand van de verloningsgegevens die de werkgever heeft van de medewerker. Voor een medewerker die het gehele jaar in dienst is geweest betekent dit dat na de laatste loonverwerking in dat jaar, bekend is wat het totale loon is waarover loonheffing is ingehouden. Dit loon is dan het jaarloon bijzonder tarief in het nieuwe jaar.

Nieuwe medewerkers

Bij nieuwe medewerkers heb je nog geen jaarloon. Om toch het jaarloon bijzonder tarief vast te kunnen stellen, wordt het maandsalaris met 12 maanden (inclusief 8% vakantiegeld) vermenigvuldigd. Ook maandelijkse bruto vergoedingen moeten meegenomen worden in deze berekening. Het is wel belangrijk om het jaarloon niet te laag in te schatten omdat dan de kans bestaat dat er een te laag percentage bijzonder tarief wordt vastgesteld. Dat heeft dan tot gevolg dat er over bijvoorbeeld het vakantiegeld te weinig loonheffing wordt ingehouden en de medewerker een naheffingsaanslag krijgt opgelegd.

Voorlopige heffing en eindheffing

De werkgever kan bij extra inkomen meer belasting inhouden om te voorkomen dat de medewerker later moet bijbetalen. Dit noemen we de voorlopige heffing. De werkgever hoeft dit overigens niet te doen en de werknemer moet toestemming geven. De aangifte inkomstenbelasting is de eindheffing. Dan wordt bepaald wat er daadwerkelijk aan belasting betaald had moeten worden. Mocht blijken dat er te weinig belasting is ingehouden, dan volgt een naheffing. Is er teveel belasting ingehouden dan krijgt de medewerker een teruggave.

Tussentijds aanpassen

Als werkgever is het aan te raden om rekening te houden met de loonheffing bijzonder tarief bij bijvoorbeeld een tussentijdse salarisverhoging. Door het loon bijzonder tarief tussentijds te verhogen zorgt u dat er voldoende loonheffing wordt ingehouden en de medewerker achteraf geen naheffing krijgt. Als werkgever kunt u het jaarloon bijzonder tarief overigens nooit tussentijds verlagen.

Let op: Laat de medewerker wel schriftelijk akkoord geven voor een tussentijdse verhoging van het loon bijzonder tarief. 

Heeft u vragen over het loon bijzonder tarief of wilt u meer informatie over salarisadministratie? Neem gerust eens contact op met de payroll-specialisten van Accountor.

Share