Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wat moet u weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1-1-2020?
Het doel van de wet is om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen en de kloof tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verkleinen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans 1
Cumulatiegrond voor ontbindingsverzoek

Het huidige ontslagrecht in Nederland is gesloten. Dat wil zeggen dat de wet precies voorschrijft in welke gevallen een ontslagvergunning moet worden aangevraagd of een ontbindingsverzoek via de kantonrechter dient te worden ingediend. Is de ontslaggrond niet volledig dan wordt er geen ontslagvergunning afgegeven of het ontbindingsverzoek ongegrond verklaard.

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans verandert dit. Hierin kan er sprake zijn van meerdere onvolledige ontslaggronden (bijv. verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren) die tesamen voldoende zijn om rechtmatig te ontbinden.

Belangrijk is dus des te meer om een goed personeelsdossier op te bouwen (oa. rondom functioneren, waarschuwingen etc.) Daarnaast kan het afhankelijk van de situatie waarin u niet over 1 volledige ontslaggrond beschikt verstandig zijn het ontslag uit te stellen tot 2020.
Transitievergoeding in de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

In de nieuw voorgestelde regelgeving gaat het recht op transitievergoeding direct in, daar waar dit recht nu pas ontstaat na een dienstverband van 2 jaar. Daarentegen is de vergoeding onder alle omstandigheden 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar, daar waar er nu nog een vergoeding van een ½ maandsalaris geldt voor ieder dienstjaar na de eerste 10 jaar.

Daarnaast vervalt eind van dit jaar de extra compensatie voor de 50-plusser die voor ieder dienstjaar na 10 jaar dienstverband een volledig maandsalaris krijgt.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Afhankelijk van de specifieke situatie kan het dus verstandig zijn, een eventueel verzoek tot ontbinding of aangaan van de beëindigingsovereenkomst in 2019 (contractperiode korter dan 2 jaar) te plannen of juist in 2020 (langere dienstverbanden, lagere transitievergoeding)
Wet Arbeidsmarkt in Balans 4
Ruimere Ketenregeling

De huidige regelgeving bepaalt dat na 24 maanden dienstverband of 3 contracten een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat.  De uitzendperiode die aan het contract voor af gegaan werd, wordt daarbij meegeteld. In de nieuwe regelgeving binnen de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ontstaat dat recht pas na 36 maanden of 3 contracten.

Dat betekent dat indien u gebruik heeft gemaakt van de maximaal toegestane termijn van 24 maanden, u op 01-01-2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst kunt afspreken. Wel blijft het maximum van 3 contracten gelden.
Aanbod arbeidsovereenkomst oproepkrachten

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is ter versteviging van de rechtspositie van de oproepkracht geregeld dat deze in de maand na het verstrijken voor het vorige jaar een aanbod moet worden gedaan dat qua arbeidsomvang gebaseerd is op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

Op het moment dat u de oproepkracht een contract met de gemiddelde uren aanbied en hij accepteert dit contract niet dan kan hij gewoon in dienst blijven als oproepkracht en zult u hem een jaar later weer een contract aan moeten bieden met de gemiddelde uren van de afgelopen 12 maanden. Op het moment dat de oproepkracht dit contract niet krijgt aangeboden heeft hij na 5 jaar nog recht om dit contract met terugwerkende kracht te krijgen. U moet dit dus goed in de gaten houden want bij het krijgen van het contract moeten dus ook de contracturen uitbetaald worden en als u minder heeft uitbetaald in de afgelopen 5 jaar moet u dit dus alsnog bij betalen aan uw oproepkracht.

Wet Arbeidsmarkt in Balans 2
Het is verstandig om voor oproepkrachten met een hoog gem. aantal uren/oproepen per maand, tijdig in kaart te brengen wat de benodigde arbeidscapaciteit is in 2020. Om te kunnen bepalen of een oproepovereenkomst verlengd moet worden of niet.

Share