Overslaan en naar de inhoud gaan

Loondoorbetalingsverplichting en corona

De vakanties staan voor de deur en dat betekent dat veel Nederlanders, ondanks Corona, afreizen naar het buitenland. Voor zowel werkgever als werknemer is het van belang om te weten welke regels er gelden ten aanzien van de loondoorbetalingsverplichting en corona (in het geval van een lockdown of ziekte). In dit artikel zetten we een aantal belangrijkste zaken op een rijtje.

Code geel en oranje
Vanaf 15 juni jongstleden is het toegestaan om af te reizen naar landen met reisadvies code geel. Geel betekent dat vakantiereizen mogelijk zijn, maar dat er risico’s zijn. Uw medewerkers mogen dus op vakantie naar bijvoorbeeld: België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. Voor bepaalde landen geldt echter nog een beperking. Zo wordt het afgeraden om af te reizen naar landen met code oranje. Hieronder vallen: het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en landen buiten Europa.

Een actueel overzicht vindt u hier

Code groen
Heeft het land waar u medewerker naar toe reist code groen, dan is de situatie zoals dat altijd al was. 

Loon doorbetalen verplicht of niet?
Als uw medewerker tijdens de vakantie ziek wordt, dan tellen die dagen als ziektedagen en niet als vakantiedagen. Dat betekent dat u het loon door moet betalen. Afhankelijk van de situatie krijgt u hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw medewerker moet zich overigens wel officieel ziek melden. 

Gesloten grenzen… geen loonverplichting
De loondoorbetalingsverplichting geldt niet als een land opnieuw quarantainemaatregelen afkondigt als gevolg van het virus. Ongeacht de kleur op het moment van afreizen, had uw medewerker de eventuele nieuwe beperkende maatregelen kunnen voorzien. Dus mocht uw medewerker als gevolg van het sluiten van grenzen niet terug naar Nederland kunnen en dus ook niet kunnen werken, dan is er geen loon verschuldigd.

Thuisquarantaine
De verplichting op het doorbetalen van loon vervalt ook indien uw medewerker is afgereisd naar een vakantieland met code geel en tijdens zijn vakantie wijzigt dit in oranje waardoor er bij thuiskomst een quarantaineverplichting geldt. Het overheidsadvies blijft dat vakantiereizen voor eigen risico zijn. Uw medewerker moet zich ervan bewust zijn dat ook thuisquarantaine binnen de eigen risicosfeer valt.

Ziek na verblijf in land met advies code geel
Dit eigen risico kan ook een rol spelen indien de medewerker met verkoudheidsklachten
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts et cetera) thuis moet blijven na een vakantie. Wanneer een werknemer willens en wetens het risico neemt om naar een land af te reizen met reisadvies code geel, kan de loonbetaling bij ziekte geweigerd worden. Dat laatste is onder andere afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn in de (collectieve) arbeidsovereenkomst.

Tips

  • Het kan handig zijn om met uw medewerkers de risico’s te bespreken. Dan is iedereen op de hoogte van de regels.
  • Uw medewerker kan op de hoogte blijven via de website nederlandwereldwijd.nl
  • Of download de BZ Reisapp