Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Compensatieregeling transitievergoeding

Compensatieregeling transitievergoeding

De transitievergoeding is een ontslagcompensatie. Deze vergoeding kan betaald worden omdat het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt en niet bij de werknemer. De hoogte van de vergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten.

Compensatieregeling transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is. De compensatieregeling is met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor 1 oktober 2020 moesten aanvragen voor compensatie van vergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 ingediend worden. 

Transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Met name voor kleinere werkgevers kan het betalen van de transitievergoeding grote ongewenste financiële gevolgen hebben. Daarom kunnen zij bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden compensatie voor de betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV.
 
Voorwaarden voor compensatie transitievergoeding
Om in aanmerking te komen voor een compensatie van de transitievergoeding moet de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:
·      Er is sprake van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de bedrijfsbeëindiging.
·      De werkgever heeft op 1 januari van het jaar van de bedrijfsbeëindiging niet meer dan 24 werknemers in dienst.
·      De werkgever is overleden of heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De hoogte van de compensatie

De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde bruto transitievergoeding en de hoogte van de transitievergoeding waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband. De compensatie kan niet meer zijn dan het bedrag waar de werknemer volgens de wet recht op had na afloop van zijn dienstverband. Is er een hogere vergoeding afgesproken? Dan wordt alleen het deel waar de werknemer recht op had gecompenseerd. 
 
De compensatie kan niet hoger zijn dan het wettelijk maximumbedrag voor de transitievergoeding, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. In 2023 is de wettelijke transitievergoeding gemaximeerd op € 89.000,-. Is het jaarsalaris hoger dan € 89.000,- dan is de compensatie maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Compensatie aanvragen 

De compensatie kan aangevraagd worden bij UWV. U kunt alleen compensatie aanvragen met eHerkenning en u moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Heeft UWV een volledige aanvraag ontvangen dan nemen zij binnen 8 weken een beslissing. 

Share