Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Persoonlijk ontwikkelbudget

Fiscale scholingsaftrek maakt plaats voor persoonlijk ontwikkelbudget voor werkenden en niet-werkenden

STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie)

Definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht

Werkenden en niet-werkenden moeten de boeken in, althans dat vindt het kabinet. In het kader van een leven lang ontwikkelen, gaat de huidige fiscale scholingsaftrek met ingang van 2022 plaatsmaken voor het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Het plan is in grote lijnen uitgewerkt. De definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. In dit artikel gaan we kort in op de huidige situatie en kijken we vast vooruit naar de nieuwe regeling.

Hoe zat het ook alweer?
Ondernemers
Ondernemers kunnen nu nog de scholingskosten, die betrekking hebben op het op peil houden van hun vakkennis, ten laste laten komen van de winst. Hiervoor geldt geen drempel of plafond maar geldt wel de mkb-winstvrijstelling. Dat betekent dat de aftrek slechts 86 procent van de kosten bedraagt. DGA’s van een bv kunnen scholingskosten onbelast door de bv laten vergoeden. De scholing moet overigens wel gericht zijn op het verwerven van inkomen.

Personeel
Als werkgever kunt u op dit moment nog onbelast de kosten vergoeden van studies die medewerkers volgen. Voor deze kosten bestaat een gerichte fiscale vrijstelling binnen de WKR (werkkostenregeling). Deze studievergoedingen gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.

Hoe wordt de situatie in 2022 en wat zijn de criteria?
Bij de beoordeling van de scholingsvraag wordt altijd gekeken of er in het betreffende kalenderjaar al een eerdere aanvraag voor een scholingsactiviteit is toegekend. Kan de aanvrager een beroep doen op studiefinanciering, lerarenbeurs of een tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen, dan kan geen STAP-budget worden aangevraagd. Het STAP-budget is alleen beschikbaar voor mensen van 18 jaar of ouder die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. 

Meer informatie over het scholingsbudget en de eisen, vind je hier.

Aanvragen
De website stap-budget.nl zal uiteindelijk een vergelijkingssite worden met informatie over scholingsactiviteiten van opleiders. Geïnteresseerden kunnen zich via dit platform aanmelden. Het bewijs van aanmelding moet vervolgens ingediend worden bij de UWV-portal. UWV controleer of de aanvrager aan de verschillende voorwaarden van het STAP-budget voldoet.

Toekennen
Zowel werkenden als niet-werkenden komen in aanmerking voor het STAP-budget. Na toekenning door UWV volgt een bevestiging aan de opleider. Vanaf 3 weken voorafgaand aan de start van de scholingsactiviteit kan de opleider het bedrag in de vorm van een voorschot aanvragen bij UWV. 

Wie het eerst komt, wie het eerste maalt
Toekenning van het scholingsbudget gebeurt op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Is het totale budget uitgeput dan worden nieuwe aanvragen in die periode niet meer toegekend. De verwachting is dat er jaarlijks tussen de 100.000 tot 200.000 mensen aanspraak kunnen maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot € 2.000 per persoon.

Afronden van de scholingsactiviteit
Na afronding van de scholing wordt UWV op de hoogte gebracht. De opleider overlegt niet alleen het bewijs van deelneming maar ook het aanwezigheidspercentage en een aanduiding van het diploma of certificaat. Is het aanwezigheidspercentage minder dan 80 procent of is de opleiding niet succesvol afgerond, dan kan UWV het bedrag terugvorderen. In geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 

Share