Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Meerdere arbeidsomvangen

Gewijzigd standpunt bij meerdere arbeidsomvangen: mogelijke teruggaaf

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen wordt niet langer gezien als een oproepcontract. Dat betekent dat u wellicht te veel betaalde AWf-premie terug kunt vragen over de jaren 2020, 2021 en 2022. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Loes Mulder, heeft het standpunt bij meerdere arbeidsomvangen namelijk gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2020

Dit gewijzigde standpunt gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2020. 
In een later stadium wordt bekend gemaakt hoe werkgevers vanaf 2023 met deze arbeidsovereenkomsten moeten omgaan en wat voor invloed dat heeft op de premie.
Meer informatie is te vinden in het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW op rijksoverheid.nl.

Gevolgen voor de premie AWf

Op een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand mag u de lage AWf-premie toepassen, als u ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd

Voor nulurencontracten of min-maxcontracten verandert er niets. Op deze arbeidsovereenkomsten blijft de hoge AWf-premie van toepassing.

Teruggaaf te veel betaalde AWf-premie

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u de te veel betaalde AWf-premie terugkrijgen door de aangiften loonheffingen te corrigeren. Op de website van de Belastingdienst vindt u de stappen die u daarvoor moet nemen.

Heeft u recht op een teruggaaf dan wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort of verrekend met openstaande schulden. Mocht u als werkgever bijzonder uitstel van betaling hebben als gevolg van de coronacrisis. Dan vindt er geen verrekening plaats maar wordt de teruggaaf overgemaakt.

Wilt u uw salarisadministratie laten verzorgen? Neem dan even contact met ons op dan regelen wij het graag voor u.

Share