Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
flexibele contracten

Nieuwe regels flexibele contracten de komende jaren

Zoals we al aangaven in het artikel over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van werk en inkomen in 2023 komt het Kabinet met nieuwe voorstellen die moeten zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Zowel werkgevers als werknemers moeten profiteren van de aangepaste regelgeving.

Nulurencontract verdwijnt

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in april aangegeven dat het nulurencontract wordt verboden en oproepkrachten een vast aantal uren moeten krijgen. In plaats van het nulurencontract komt een nader uit te werken basiscontract, dat de werknemer meer zekerheid geeft over het inkomen en de werktijden.
 
De regels voor tijdelijke arbeidscontracten worden strenger. Tijdelijk contract op tijdelijk contract, is straks niet meer mogelijk. Wijziging van de zogenaamde ketenregeling, houdt in dat na drie aaneengesloten tijdelijke contracten geen vierde mag volgen na zes maanden. Er mag pas na vijf jaar weer een contract worden gegeven. 

Loondoorbetaling bij ziekte

Voor ondernemers worden de regels rond de loondoorbetaling bij ziekte aangepast. Zo krijgen werkgevers eerder duidelijkheid (na een jaar) of ze met iemand verder moeten die ziek is of dat re-integratie bij een andere werkgever mogelijk is. 
 
Daarnaast wordt er gewerkt aan een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van crisis die buiten het ondernemersrisico valt. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar op een andere plek werken of tijdelijk minder werken. Ze behouden wel hun ww-rechten. Deze wijziging is een reactie op de coronacrisis en de lockdown waarin veel werkgevers te maken kregen met tegenvallende bedrijfsresultaten.
 
Het is de bedoeling dat de nieuwe regelgeving de komende jaren wordt ingevoerd. 

Share