Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Nieuwe steunmaatregelen

Nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen voelt de overheid zich genoodzaakt om de steunmaatregelen, die eerder afgeschaald zouden worden, verder uit te breiden. Ondernemers die getroffen worden door de maatregelen kunnen onder andere gebruik maken van NOW 5, TVL en belastinguitstel.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Als u als werkgever 20 procent omzetverlies heeft als gevolg van de coronamaatregelen, dan kunt u voor de laatste maanden van dit jaar NOW 5 aanvragen. Met deze regeling kunt u uw personeel doorbetalen. De noodmaatregel vergoedt ook de salarissen van medewerkers met een flexcontract. Het vergoedingstarief is 85 procent en de referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Bent voor 30 september 2021 gestart met een onderneming dan kunt u een voorschot aanvragen voor de NOW 5. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verhoogt het subsidiepercentage van de TVL van 85% naar 100%. U kunt gebruik maken van deze regeling als u meer dan 30% omzetverlies lijdt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Deze tegemoetkoming moet mkb-bedrijven en zzp'ers helpen bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten.

Belasting

Uitstel van belasting voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Dat geldt ook voor de kwartaalaangiftes over eind 2021. Deze aangiftes worden gebruikelijk in januari 2022 betaald, maar vallen nu dus ook onder het uitstel. 

De invorderingsrente blijft nog een half jaar langer op 0,01%. Stapsgewijs gaat dit percentage daarna naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%. Vervolgens gaat het in twee stappen naar het oude niveau van 4% op 1 januari 2024.

TOZO en TONK

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een regeling om zelfstandigen, inkomensondersteuning te bieden. Deze is vanaf oktober dit jaar gesloten. Hetzelfde geldt voor De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Bron: Kamer van Koophandel

Share