Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Salarisadministratie: wijzigingen in 2019

Beschikking 2019 van de Belastingdienst

Zoals ieder jaar ontvangt u van de Belastingdienst eind November een beschikking met daarop het WHK percentage voor 2019.

 

Verandering loonbelastingtabellen 2019

Zoals u wellicht al heeft vernomen zal er per 2019 een verandering zijn in de loonbelastingtabellen. Nu hebben we 2 loonbelastingtabellen. Een witte tabel is voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en de groene tabel voor loon uit vroegere dienstbetrekking. Per 1 januari 2019 zullen er 6 loonbelastingtabellen zijn.  Er zullen dan 3 witte tabellen en 3 groene tabellen zijn.

Tot 2018 heeft elke werknemer recht op het belastingdeel van de heffingskortingen en per 1 januari 2019 wijzigt dit. Dan is het belastingdeel van de loonheffingskorting alleen bedoelt voor inwoners van Nederland.

 

Hier is 1 uitzondering op van toepassing, het belastingdeel van de arbeidskorting blijft ook van toepassing voor de werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustasios of Saba.

Om de nieuwe regels correct in de loonaangifte te kunnen verwerken, komen er per 2019 heel wat extra loonbelastingtabellen bij. In de loonbelastingtabellen wordt dan onderscheid gemaakt tussen drie groepen werknemers:

· werknemers die inwoner zijn van Nederland;

· werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein,   Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

· werknemers die inwoner zijn van een ander land dan de eerdergenoemde.

 

Hoe bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is?

Dat bepaalt u op basis van de feiten en omstandigheden die u bekend zijn: bijvoorbeeld de woonplaats die de werknemer u heeft aangeleverd als 1 van de gegevens voor de loonheffingen, reiskostenvergoedingen die u betaalt en gegevens voor beoordeling van de verzekeringsplicht. In de meeste gevallen zult u op deze manier kunnen vaststellen van welk land de werknemer inwoner is.

 

 

Share