Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Vrijstelling werkvergunning

Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen Oekraïne

Met ingang van 1 april jongstleden hebben vluchtelingen uit Oekraïne geen werkvergunning nodig en volstaat een melding bij UWV. Deze vrijstelling werkvergunning voor vluchtelingen uit de Oekraïne gaat met terugwerkende kracht in vanaf 4 maart 2022.

Buitenlandse werknemers

Inwoners uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland mogen zonder werkvergunning in Nederland werken. De enige voorwaarde is dat ze een geldig paspoort of identiteitsbewijs moeten kunnen overleggen. Voor werknemers buiten de EER en Zwitserland is dat niet het geval. Zij hebben meestal een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig. Welke vergunning aangevraagd moet worden, heeft te maken met hoelang de werknemer voor u gaat werken.

Voorwaarden voor de vrijstelling werkvergunning

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen, als:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.
  • De werknemer een arbeidsovereenkomst heeft.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Omdat nog niet elke vluchteling dit document heeft, geldt de vrijstelling tot en met 30 mei 2022 voor alle Oekraïners die hun nationaliteit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een paspoort.

Melding UWV

Indien u een vluchteling uit Oekraïne aan wilt nemen kunt u op de website van UWV een formulier downloaden en invullen. Heeft u het formulier ingevuld en opgestuurd dan kan de werknemer 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten. 

Share