Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Prinsjesdag 2020

Wat kunnen ondernemers verwachten op Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020 valt op 15 september dit jaar. Dat de dag anders zal verlopen dan voorgaande jaren moge duidelijk zijn. Zo gaat de koning niet naar het Binnenhof maar naar de Grote Kerk in Den Haag en ook de gebruikelijke rijtoer gaat dit jaar niet door. Desalniettemin zal de regering op Prinsjesdag de (fiscale) voorstellen voor 2021 bekend maken.

Beperken renteaftrek

Peter Pleijsant, Fiscaliteit, ondernemers, vastgoed en bedrijfsoverdracht bij ABN AMRO MeesPierson verwacht dat het kabinet dit jaar op Prinsjesdag met een beperkt aantal belastingvoorstellen voor ondernemers komt. Pleijsant baseert zich onder andere op uitspraken van staatssecretaris Vijlbrief (Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst) in het programma Buitenhof. De bewindsman kondigde daarin een nieuw belastingplan voor box 3 aan en een verdere beperking van de renteaftrek voor bedrijven. Het idee hierachter is om financiering door middel van schulden terug te dringen. In het regeerakkoord werd daarnaast ook al aangegeven dat financiering met eigen vermogen aantrekkelijker gemaakt moet worden door de aftrekbaarheid van vreemd vermogen te beperken.

Vennootschapsbelasting

In 2019 is het parlement akkoord gegaan met een verlaging van de vennootschapsbelasting die bv's moeten betalen over de belastbare winst. Vanaf 2021 zou het hoge tarief, op winsten vanaf € 200.000, omlaag gaan van 25% naar 21,7%. Mede onder druk van de oppositie sluit de minister van Financiën niet uit dat dit onderwerp van gesprek blijft. Naast de vennootschapsbelasting was al bekend dat, per 2021, de Innovatiebox stijgt van 7 naar 9% en dat de korting op het tijdig in één keer betalen van de vennootschapsbelasting komt te vervallen. 

Box 2

Voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in een bv geldt in 2020 een tarief van 26,25%. Naar verwachting gaat dit percentage omhoog naar 26,9%. Voor aanmerkelijkbelanghouders die participeren in een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) of een buitenlands beleggingslichaam wordt het forfaitaire rendementspercentage voor 2021 op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Aftrekposten

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting staat al vast dat een aantal aftrekposten in 2021 nog slechts te verrekenen is tegen maximaal 43%. Dit tarief gaat na 2022 verder omlaag naar 40% en zal in 2023 dalen naar 37,1%. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Onder dit laatste wordt verstaan het direct of indirect ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen. De terbeschikkingstellingsvrijstelling bedraagt 12%.

Vanzelfsprekend zal er op Prinsjesdag aandacht zijn voor (financiële) coronamaatregelen. Wat verder ter tafel komt zullen we moeten afwachten.

Bron: Abnamro

Share