Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Prinsjesdag 2024

Wat kunnen we verwachten op Prinsjesdag 2023

Op dinsdag 19 september 2023 presenteert het demissionaire kabinet het Belastingplan 2024. Naar verwachting zal er in de plannen onder andere aandacht zijn voor: 

Belastingen

Lenen van de eigen vennootschap
In 2023 is een maatregel ingevoerd die is gericht tegen natuurlijke personen die geld lenen  van een vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. Dat betekent dat er in 2023 26,9% en in 2024 31% aan inkomstenbelasting wordt geheven over het bedrag dat op 31 december van het jaar meer is geleend dan het maximumbedrag. Het maximumbedrag is € 700.000 vermeerderd met de bedragen die al eerder in deze heffing zijn betrokken. Op Prinsjesdag wordt waarschijnlijk een aanpassing van de inkomstenbelasting voorgesteld.

Einde betalingskorting inkomstenbelasting
Wie de voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer betaalt, krijgt een betalingskorting. Deze korting is voor de vennootschapsbelasting inmiddels afgeschaft. Vanaf 2024 verdwijnt de korting naar alle waarschijnlijkheid ook voor de inkomstenbelasting.

Werkkostenregeling
De tijdelijke verhoging van de vrije ruimte werkkostenregeling wordt waarschijnlijk beëindigd. De vrije ruimte bedraagt per werkgever 3% van de fiscale loonsom van alle werknemers samen, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Vanaf komend jaar vervalt de tijdelijke verhoging. Dan geldt voor de eerste schijf het percentage van 1,92%.

Loonkostenvoordeel 
Werkgevers kunnen voor een tegemoetkoming van de loonkosten in aanmerking komen als ze werknemers aannemen die moeilijk aan het werk komen. De tegemoetkoming, voor bijvoorbeeld oudere werknemers, wordt per 2026 afgeschaft.

Vervoer

Reiskostenvergoeding
Met ingang van 1 januari 2024 zal de onbelaste reiskostenvergoeding worden verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Afschaffing vrijstelling bestelauto’s
Als gevolg van een maatregel in het Belastingplan 2023 wordt de zogenaamde ondernemersvrijstelling per 1 januari 2025 afgeschaft. Met ingang van 2025 wordt de hoogte van de bpm bepaald door de CO2-uitstoot. Nu wordt de hoogte gebaseerd op de catalogusprijs.

Aanschaf elektrische auto’s
Elektrische auto’s zijn in 2024 nog vrijgesteld van bpm. Vanaf 2025 is dat niet meer het geval. Vanaf dat moment gaat ook de aanschafprijs van een nieuwe elektrische auto omhoog.

Duurzaamheid

Energie-investeringsaftrek versobert
Met energievriendelijk investeringen (verduurzaming) kunnen ondernemers aanspraak maken op de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling wordt in 2024 versoberd.

Meer weten?

Op 19 september weten we meer over de plannen voor het komende belastingjaar. Wilt u op de hoogte blijven over prinsjesdag 2024? Volg dan deze pagina. We plaatsen regelmatig updates.

Share