Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy Statement voor klanten en zakelijk belanghebbenden

TOEPASSINGSGEBIED

Deze privacyverklaring voor klanten en zakelijke belanghebbenden ("Verklaring voor belanghebbenden") beschrijft hoe Accountor persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in de volgende contexten:

 • dienstverlening en klantenbeheer;
 • aankopen en leveranciersbeheer
 • samenwerkingsactiviteiten en stakeholdermanagement
 • verkoopkansen en het beheer daarvan; of 
 • door Accountor georganiseerde evenementen en het beheer daarvan.

Lees deze Stakeholderverklaring samen met de Algemene verklaring van Accountor, indien nodig, voordat u gebruik gaat maken van onze diensten of zaken met ons gaat doen.

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren. In de eerste plaats verzamelen en verwerken wij gegevens die

 • door u worden verstrekt wanneer u met ons communiceert of zaken met ons doet, bijvoorbeeld wanneer u onze diensten koopt of contact met ons opneemt voor het verlenen van diensten, uw contactgegevens aan vertegenwoordigers van Accountor verstrekt, onze gebouwen bezoekt, of zich registreert op een evenement van Accountor;
 • wordt gegenereerd wanneer u gebruik maakt van of inlogt op onze diensten of deelneemt aan een door Accountor georganiseerd evenement; eni
 • wordt verkregen van andere Accountor-bedrijven, openbaar beschikbare bronnen of derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld wanneer deze rechtstreeks aan ons worden verstrekt door een bedrijf waarmee u verbonden bent of afkomstig zijn van Trade Register of The Business Information System.

Wij kunnen de verzamelde gegevens uit verschillende bronnen combineren, bv. uit publiek beschikbare bronnen, en uit onze verschillende interacties met u, bv. in verband met dienstverlening en evenementen.

U kunt besluiten geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar dat kan het zakendoen met u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt, of het uitvoeren van bepaalde activiteiten die u ons hebt gevraagd, bemoeilijken of verhinderen.

Categorieën persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken omvatten de volgende categorieën van gegevens:

 • basisgegevens, zoals naam, titel en uw relatie tot een bedrijf dat u vertegenwoordigt en contactgegevens (e-mail, adres en telefoon), en taalvoorkeuren;
 • informatie met betrekking tot onze relatie, zoals service- en bestelgegevens, betalingsgegevens, factureringsinformatie of informatie met betrekking tot uw bezoek aan ons pand (zoals kenteken van het voertuig);
 • marketing- en communicatiegegevens, zoals productvoorkeuren, marketingtoestemmingen en -verboden
 • uw interactie en daaraan gerelateerde gegevens, zoals correspondentie, serviceverzoeken, gespreksopnamen, uw deelname aan door ons georganiseerde evenementen, alsmede vermeldingen over het gebruik van individuele rechten
 • dienstgerelateerde gegevens, zoals persoonsgegevens die worden gegenereerd in verband met de dienstverlening, zoals gebruikers-ID's, wachtwoorden, authenticatiegegevens, inloggegevens en de wijze waarop diensten worden gebruikt
 • projectgerelateerde gegevens, zoals resourcing, opdrachten en urenboekingen; en
 • andere gegevens, die gebaseerd zijn op uw toestemming en die van geval tot geval in detail worden omschreven.

Wij kunnen voor elk doel geaggregeerde gegevens verzamelen en gebruiken, waarbij geen natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn statistische gegevens of demografische gegevens die bijvoorbeeld worden verzameld in verband met dienstverlening of evenementen die door Accountor worden georganiseerd. 

Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten, het beheren van onze zakelijke relaties en voor andere relevante operationele of commerciële doeleinden, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens om deze te anonimiseren.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. VERKOOP EN BEHEER VAN KLANTENRELATIES

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten te verkopen en om de klantrelatie tussen ons en u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt, te beheren, met inbegrip van klantenondersteuning, facturering, rapportage en contracten. In deze gevallen is onze verwerking gebaseerd op het contract tussen u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt, en ons, of onze legitieme belangen om u van dienst te zijn op basis van uw keuzes en uw klantervaring te verbeteren.

 2. SOURCING EN BEHEER VAN ZAKELIJKE RELATIES

Bij het verwerven van diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om de zakelijke relatie tussen ons en u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt, en gerelateerde interacties te beheren, waaronder het beheer van facturering, rapportage en contracten. In deze gevallen is onze verwerking gebaseerd op het contract tussen u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt, en ons, of op onze legitieme belangen om ons bedrijf effectief te exploiteren.

 3. DIENSTVERLENING

In verband met dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor het aanbieden en leveren van diensten aan u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, alsmede voor het beheer van onze projecten en veldwerkzaamheden, waaronder klantondersteuning en storingsherstel, facturering, rapportage en contracten. In deze gevallen is onze verwerking gebaseerd op het contract tussen u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt, en ons, of op onze gerechtvaardigde belangen om onze dienstverlening, projecten, leveringen en veldoperaties effectief te beheren.

4. COMMUNICATIE, MARKETING EN GERELATEERDE ANALYTICS

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor marketing en om u te informeren over diensten die Accountor aanbiedt of over Accountor als bedrijf. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marktonderzoek en klantenenquêtes. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor analyses om de klantervaring of onze eigen activiteiten of die van onze partners te ontwikkelen en te verbeteren. Wij kunnen de over u verzamelde gegevens uit publiek beschikbare bronnen en uit onze verschillende interacties met u combineren. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om relevante informatie bij de hand te hebben om onze belanghebbenden, bijvoorbeeld klanten, beter te begrijpen en om relevante diensten te promoten en te ontwikkelen. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (zie het gedeelte "Uw rechten" van de Algemene verklaring).

 5. ONTWIKKELING VAN DIENSTEN, INFORMATIEBEVEILIGING EN INTERNE RAPPORTAGE

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de kwaliteit te verbeteren en de informatiebeveiliging van onze diensten te waarborgen, alsmede om onze diensten en activiteiten te ontwikkelen. Wij kunnen ook interne rapporten voor managementdoeleinden genereren op basis van persoonsgegevens. In deze gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten doeltreffend uit te voeren en om ervoor te zorgen dat onze diensten een adequaat niveau van informatiebeveiliging hebben en dat er voor het management de nodige informatie beschikbaar is om onze activiteiten uit te voeren, te bevorderen en te ontwikkelen.

6. HANDHAVING VAN RECHTEN EN NALEVING VAN DE WET

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om wangedrag te onderzoeken, te beschermen, te verdedigen of onze rechten af te dwingen voor diverse overheidsprocedures of geschillen, zoals het aantonen van de goede werking van de diensten of het reageren op juridische claims.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het voldoen aan verzoeken van autoriteiten (bijvoorbeeld belastingdienst) op basis van de wet.

7. ANDERE DOELEINDEN WAARMEE U HEBT INGESTEMD

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor een of meer specifieke doeleinden, indien u met een dergelijke verwerking hebt ingestemd.

Marketingcommunicatie

Wij sturen commerciële e-mails die doorgaans technologieën bevatten (web beacons, cookies of soortgelijke technologieën) die ons in staat stellen te weten wat u met het bericht doet en op welke links u eventueel klikt. Wanneer u op een link klikt in een marketing e-mail die u van ons ontvangt, zullen wij ook een cookie gebruiken om te loggen welke pagina's u bekijkt en welke inhoud u downloadt van onze Website.

U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden controleren. U kunt Accountor vragen om te stoppen met het sturen van marketing berichten door de opt-out links te volgen op elk marketing bericht dat naar u gestuurd wordt of door contact met ons op te nemen via avg@accountor.nl op elk gewenst moment. In een dergelijk geval zullen wij minimale persoonlijke gegevens bewaren om aan uw keuze te voldoen, zodat wij u niet opnieuw kunnen benaderen.

Wij wijzen u erop dat wij, ook al schrijft u zich uit voor marketing, met u moeten communiceren in verband met de andere doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld in verband met de dienstverlening.

Wijzigingen in de Belangenverklaring

Wij kunnen deze Stakeholderverklaring te allen tijde bijwerken, indien dit nodig is om wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven.

De laatste update was op 18 maart 2021.

 

Share