Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring voor klanten en zakelijke belanghebbenden

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring voor klanten en zakelijke belanghebbenden ("Verklaring van belanghebbenden") beschrijft hoe Accountor persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt in de volgende contexten:

 

 • dienstverlening en klantenbeheer;
 • aankopen en leveranciersbeheer;
 • samenwerkingsactiviteiten en belanghebbenden management;
 • verkoopkansen en het beheer daarvan; of 
 • evenementen georganiseerd door Accountor en het beheer daarvan.

 

Lees deze Verklaring van Belanghebbenden samen met, indien nodig, de Algemene Privacyverklaring  van Accountor voordat u gebruik gaat maken van onze diensten of zaken met ons gaat doen.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren. In de eerste plaats verzamelen en verwerken wij gegevens die:

 

 • door u wordt verstrekt wanneer u met ons communiceert of zaken met ons doet, bijvoorbeeld wanneer u van onze diensten gebruik maakt of contact met ons opneemt voor het leveren van diensten, uw contactgegevens aan vertegenwoordigers van Accountor geeft of zich registreert voor een Accountor evenement;
 • wordt gegenereerd wanneer u gebruik maakt van, of inlogt op onze diensten of deelneemt aan een evenement georganiseerd door Accountor; en
 • wordt verkregen van andere Accountor-bedrijven, publiek beschikbare bronnen of derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld wanneer deze rechtstreeks bij ons worden ingediend door een bedrijf waarmee u verbonden bent, of wanneer deze afkomstig zijn uit het Handelsregister of het Bedrijfsinformatiesysteem.

 

We kunnen de gegevens uit verschillende bronnen combineren, bijvoorbeeld uit publiek beschikbare bronnen en uit onze verschillende interacties met u, bijvoorbeeld in verband met dienstverlening en evenementen.

U kunt besluiten geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar dat kan ons bemoeilijken of verhinderen om onze diensten aan u of een bedrijf dat u vertegenwoordigt te kunnen verlenen, of om bepaalde activiteiten uit te voeren die u ons hebt gevraagd.

Categorieën van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken omvatten de volgende categorieën van gegevens:

 

 • basisinformatie, zoals naam, titel en uw relatie met een bedrijf dat u vertegenwoordigt, contactgegevens (e-mail, adres en telefoon) en taalvoorkeuren;
 • informatie met betrekking tot onze relatie, zoals service- en bestelgegevens, betalingsgegevens, factureringsgegevens en activiteiten daarop;
 • marketing- en communicatiegegevens, zoals productvoorkeuren, marketingvergunningen en -verboden;
 • uw interactie en gerelateerde gegevens, zoals correspondentie, serviceverzoeken, uw deelname aan door ons georganiseerde evenementen en vermeldingen over het gebruik van individuele rechten;
 • servicegerelateerde informatie, zoals persoonlijke gegevens die worden gegenereerd in verband met de dienstverlening, zoals gebruikers-ID's, wachtwoorden, authenticatiegegevens en de manier waarop diensten worden gebruikt;
 • projectgerelateerde gegevens, zoals middelen, opdrachten en urenverantwoording; en
 • andere gegevens, die gebaseerd zijn op uw toestemming en van geval tot geval in detail worden gedefinieerd.

 

Wij kunnen geaggregeerde gegevens verzamelen en gebruiken voor elk doel, waarbij geen enkel natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn statistische gegevens of demografische gegevens die worden verzameld in verband met dienstverlening of door Accountor georganiseerde evenementen. 

 

Doel en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het beheer van onze relatie met u en voor andere relevante operationele of commerciële doeleinden, inclusief de verwerking van persoonlijke gegevens voor anonimisering.

 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 VERKOOP EN KLANTENRELATIEBEHEER

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om onze verkoopactiviteiten en klantrelatie tussen ons en u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt, te beheren, inclusief klantenondersteuning, facturatie, rapportage en contracten. In deze gevallen is onze verwerking gebaseerd op het contract tussen u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt en ons, of onze legitieme belangen om u te dienen op basis van uw keuzes en uw klantervaring te verbeteren.

 1. SOURCING EN RELATIEBEHEER

Bij het verwerven van diensten kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om de zakelijke relatie tussen ons en u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt, en de daarmee samenhangende interacties te beheren, waaronder het beheer van facturering, rapportage en contracten. In deze gevallen is onze verwerking gebaseerd op het contract tussen u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt en ons, of onze legitieme belangen om ons bedrijf effectief te laten functioneren.

 1. DIENSTVERLENING

In het kader van de dienstverlening kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de levering van diensten en voor het beheer van onze projecten en activiteiten, inclusief klantenondersteuning en storingsherstel, facturering, rapportage en contracten. In deze gevallen is onze verwerking gebaseerd op het contract tussen u, of een bedrijf dat u vertegenwoordigt en ons, of onze legitieme belangen om onze dienstverlening, projecten, leveringen en activiteiten effectief te beheren.

 1. COMMUNICATIE, MARKETING EN AANVERWANTE ANALYSES

Wij kunnen persoonlijke gegevens verwerken voor marketingdoeleinden en u informeren over Accountor-diensten of Accountor als bedrijf. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marktonderzoek en klantenenquêtes. Daarnaast kunnen persoonlijke gegevens worden gebruikt voor analyses om de klantervaring te ontwikkelen en te verbeteren, of voor onze eigen activiteiten of die van onze partners. Wij kunnen de over u verzamelde gegevens uit openbaar beschikbare bronnen en uit onze verschillende interacties met u combineren. De verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitiem belang om relevante informatie bij de hand te hebben om onze belanghebbenden, zoals klanten, beter te begrijpen en om relevante diensten te promoten en te ontwikkelen. 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing (zie Algemene Privacyverklaring van Accountor onder "Uw rechten").

 

 1. INFORMATIEBEVEILIGING EN INTERNE RAPPORTAGE

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om de informatiebeveiliging van onze diensten te waarborgen. We kunnen ook interne rapporten genereren voor beheersdoeleinden op basis van persoonlijke gegevens. In deze gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitiem belang om effectief zaken te doen en om ervoor te zorgen dat onze diensten een adequaat niveau van informatiebeveiliging hebben en dat er noodzakelijke informatie beschikbaar is voor het management over het functioneren en de voorgang van ons bedrijf.

 

 1. NALEVING VAN DE WET

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het voldoen aan verzoeken van de overheid (bijv. de belastingdienst) op basis van de wet.

 

 1. ANDERE DOELEINDEN WAARVOOR U TOESTEMMING HEBT GEGEVEN

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor een of meer specifieke doeleinden verwerken, indien u met een dergelijke verwerking heeft ingestemd.

 

Marketing communicatie 

Wij verzenden commerciële e-mails met technologieën (web beacons, cookies en dergelijke) die ons in staat stellen te weten wat u met het bericht doet en op welke links u mogelijk klikt. Wanneer u op een link klikt in een marketing e-mail die u van ons ontvangt, zullen we ook een cookie gebruiken om bij te houden welke pagina's u bekijkt en welke inhoud u van onze Website downloadt.

 

U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden controleren. U kunt Accountor vragen om u geen marketingberichten meer te sturen door de opt-out-links te volgen in het marketingbericht dat naar u wordt gestuurd of te allen tijde door contact met ons op te nemen via privacy@accountor.com  In dat geval bewaren we een minimum aan persoonlijke gegevens om uw keuze te respecteren, zodat we niet opnieuw contact met u opnemen.

 

Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich afmeldt voor marketing, wij mogelijk contact met u moeten opnemen en met u moeten communiceren in verband met de andere doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld in verband met de levering van diensten.

Wijzigingen in de Verklaring van belanghebbenden

We kunnen deze Verklaring van belanghebbenden op elk gewenst moment bijwerken, indien nodig om de veranderingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven.

De laatste update was op 24 januari 2019.

 

Share