Gå til hovedindhold
Blog

APV kan være en kompliceret størrelse

Vi kan hjælpe dig med at skabe et bedre overblik over processen for arbejdspladsvurdering. Alle virksomheder, der har ansatte, skal, ifølge Arbejdsmiljøloven, udarbejde en APV (arbejdspladsvurdering). Det er arbejdsgiverens ansvar, at den bliver udarbejdet. En APV skal dække over både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Når en APV skal udarbejdes, kan det virke stort og uoverskueligt. Alle medarbejdere i virksomheden skal involveres, og der er mange krav, der skal være opfyldt. Det er bl.a. krav om, at den skal være formuleret skriftlig, den skal være tilgængelig for medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet samt der skal være beskrevet en handlingsplan på baggrund af resultatet.

Selve processen kan derfor tage tid samt virke uoverskuelig. Og netop tiden er vigtig i processen for at lande det bedste og mest konstruktive resultat. Ifølge loven skal en APV revideres mindst hver tredje år, eller når der sker forandringer i arbejdsprocesser og -metoder, som kan have en betydning for arbejdsmiljøet. Det er arbejdsgiverens ansvar, at en APV bliver revideret, og at den bliver det rettidigt. 

Hvorfor er en APV vigtig? 
Flere undersøgelser peger på, at mange virksomheder oplever øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø, når de er færdige med deres APV. For en arbejdsgiver kunne det også være et godt incitament for netop at prioritere at få den udarbejdet grundigt. APV’en er ligeledes et godt arbejdsredskab for en leder, da den meget direkte synliggør, hvilke arbejdsmiljøproblemer der skal arbejdes med efterfølgende.

Skab tid og ro til en APV
Det er vigtigt, at processen bliver prioriteret, og at medarbejderne bliver inddraget, både så de forstår meningen med arbejdet, men mindst lige så meget for at sikre deres ærlighed. Hvis der er en gensidig tillid og respekt omkring arbejdet, vil det også give det bedste og mest troværdige billede af jeres APV. Lyt til medarbejderne og sørg for, at alle arbejdsområder er dækket ind, så alle bliver hørt. 

Er ekstern hjælp til APV en nødvendighed?
For mange virksomheder kan det være en stor hjælp at få en ekstern specialist med på holdet. En specialist med branchekendskab, som kender til procedurerne, loven og som ligeledes kan være med til at implementere nye tiltag og processer på baggrund af APV’en. En specialist kan også være med til at få omgjort de mere uoverskuelige processer til konkrete tiltag undervejs i arbejdet. Det vil efterlade medarbejdere og ledere i en mere tryg og smidig proces. Det har vist sig, at der i mange virksomheder ikke er afsat ressourcer til at implementere de forandringer, handlingsplanen lægger op til. Hvis en ekstern specialist er tilknyttet, vil han/hun sikre, at de ændringer der skal foretages, bliver foretaget rettidigt. Hvis en handlingsplan skal blive en succes, er det vigtigt, at også denne bliver prioriteret. Afslutningsvis beskriver vi her fem brugbare tips til dig, der skal i gang med arbejdet.

 5 Tips til en APV
Sørg for, at der er afsat god tid og ro til arbejdet. Både medarbejdere og ledelse skal være involverede i processen. For at sikre et godt arbejdsmiljø er det vigtigt, at det bliver synligt prioriteret, især hvis det viser sig, at der er visse udfordringer i arbejdsmiljøet — sæt tid af til at løse disse. Vær velforberedt og sørg for at have den korrekte viden om processen. Overvej, om I internt har de færdigheder, den nødvendige tid samt de ressourcer der skal til for at få udarbejdet en APV. Hvis ikke, anbefaler vi at få en ekstern specialist til at stå i spidsen for processen.

Tre företagare som inte vill tänka på pensionen

APV - arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) hvert tredje år eller oftere, hvis virksomheden gennemgår væsentlige ændringer.
Stilllife with balloon

Få hjælp til APV her

Vi oplever en stærk stigende tendens til, at Arbejdstilsynet kommer uanmeldt på besøg.

Del