Gå til hovedindhold
Blog
Automatiser med robotter - Accountor Denmark

Automatiser med robotter

-værdiskabelse for kunder, virksomheden og medarbejdere

Automatiser med robotter er temaet i denne uge efter vi i vores seneste blogs har sat fokus på betydningen af fleksibilitet og betydningen af at tænke nyt efter Corona. Lad dig inspirere og læs med her! 

Jesper Lazarotti, Head of Payroll & Projects i Accountor, fortæller om automatisering med robotter og sætter fokus på, hvordan det skaber værdi for kunder, medarbejdere og virksomheden.  Jesper fortæller, hvordan Accountor ved brug af robotter nemt og hurtigt kan skalere opgavemængden op og samtidig minimere omkostningerne og frigøre tid hos vores konsulenter til kunderne.  

Vi arbejder hos Accountor konstant med optimering og automatisering af vores arbejdsgange i vores lønafdeling.  Det gør vi, fordi vi hermed sikrer, at vi kan levere løn- og regnskabsservice til vores kunder i høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Nye opgaver kommer med stadig større hastighed og med krav om hurtig og effektiv håndtering. Min kontante erfaring er, at ved brugen af robotter øges vores fleksibilitet markant og vores konsulenter kan frigøre tid til mere komplekse opgaver for kunderne.  Det skaber større tilfredshed hos både kunder og medarbejdere og samtidig robuste processer.

I en hver virksomhed er der tilbagevendende manuelle arbejdsopgaver som ”bare skal gøres” og hvor der kan frigøres tid ved at effektivisere.  Det kan være indtastning af ordre modtaget på email, udsendelse af fakturaer til kunderne, opdatering af rapporter eller lignende.  Hos os er det især manuelle opgaver i forbindelse med håndtering af løn, vi har i valgt at automatisere med robotter.

Vi har taget udgangspunkt i en grundig kortlægning af alle opgaver og processer. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke opgaver, der er mest tidskrævende og derfor dem man med fordel kan starte med at automatisere. Vores medarbejdere har været grundigt involveret i dette arbejde. I denne proces kan man være tilbøjelig til at falde for fristelsen til at gå efter de åbenlyse opgaver, men det er min erfaring at netop medarbejderinvolveringen og proceskortlægningen er afgørende for at træffe de rigtige effektiviseringsvalg.  

Inden endelig beslutning tages om, hvilke opgaver, der skal automatiseres med robotter, er det vigtigt at vurdere, om der er processer, som kan struktureres anderledes 

Arbejdsprocessen skal optimeres før der automatiseres. Hvis vi i dag f.eks. modtager ordre på email og gerne vil have dem overført til vores ordresystem, så skal vi gentænke processen, så vi måske modtager ordre via en webformular i stedet for email. Og dermed ikke skal til at bygge en robot som tager data fra email til ordresystem, men måske i stedet for kan bruge eksisterende teknologi til at gøre processen smartere eller blot gentænke de forskellige steps og forbedre disse.

Automatiseringen kan igangsættes, når de arbejdsopgaver, som giver den største tidsbesparelse er kortlagt. Herefter kan arbejdet med at programmere robotten igangsættes. Vi har valgt at have kompetencerne hertil inhouse med opstart fra konsulenthus.

Vi har gode erfaringer med at udarbejde en prioriteringsliste med stor medarbejderinvolvering. Her har kriterierne været en afvejning af hurtige erfaringer med automatiseringen overfor tidsbesparelsen.

Vi bliver dygtigere. I processen med at automatisere bliver vi alle dygtigere til at få øje på nye opgaver som kan effektivisteres og automatiseres. Det betyder at vi løbende optimerer, automatiserer og fastholder en høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

Her nogle spørgsmål til dig?

  • Hvordan ser processerne ud hos dig? Er der brug for at tænke nyt ?
  • Er dine administrative processer så effektive som du ønsker dem?
  • Har du beskrevet dine processer, og ved du om der ligger automatiseringsmuligheder i dine eksisterende systemer ?
  • Har du brug for en mere omkostningseffektiv lønløsning, hvor robotterne løser de manuelle opgaver og du har adgang til specialister til de komplekse opgaver.

Tag en snak med os om effektivisering af din løn- og personaleadministration!.

Venlig hilsner 

Jesper Lazarotti, leder af Accountors lønteam  

 

 

Kontakt

Share