Gå til hovedindhold
Blog

Bogholder eller revisor?

Faktisk kan titlerne til tider være noget brogede, da det ikke er altid, at de bliver defineret rigtigt, men der er en række helt grundlæggende forskelle på en bogholder og en revisor. En bogholder og en revisor udfylder to forskellige funktioner i en virksomhed – om end de ofte samarbejder, da de begge har at gøre med økonomien. Bogholderen En bogholder står typisk for at udarbejde regnskabet, bogføre løbende, at holde styr på bilag og fakturaer og eventuelt at rykke kunder. Det er altså bogholderen, der står for den daglige drift i virksomheden, hvilket også kan dække over momsafregninger, afstemninger, konteringer, kreditor- og debitorkartotek og anlægskartotek.

Hvis der er tale om en virksomhed med ansatte, vil det typisk også være bogholderens opgave at stå for lønudregning og -betaling, betaling af skat, arbejdsmarkedsbidrag osv. Det er altså mange af de almene opgaver inden for økonomi i virksomheden, som bogholderen har med at gøre. En bogholder har typisk en kortere uddannelse, og de mest almindelige er som kontor- eller økonomielev. Der er også nogle, der vælger at videreuddanne sig til enten akademiøkonom eller merkonom.

Revisoren
En revisor vil typisk revidere et allerede udarbejdet regnskab. Det er revisorens opgave at sørge for at skabe et retvisende billede af en virksomheds økonomi, og at denne lever op til lovgivning og vedtægter. Man vil også typisk gøre brug af en revisor ved stiftelse af selskaber, ved mere strategisk rådgivning omkring skat, virksomhedens drift og ved salg af en virksomhed. Der er også nogle virksomheder, der kun har kontakt med revisoren, når de skal stifte nyt selskab, gennemgå årsrapporten eller have hjælp til skatteplanlægningen. Der findes 2 revisorforeninger: FSR – danske revisorer, forening for registrerede og statsautoriserede revisorer (autoriserede revisorer) Foreningen Danske Revisorer (FDR), forening for alle revisorer. Registrerede, autoriserede og ikke autoriserede revisorer.

Hvornår er der brug for en autoriseret revisor?
Det er ikke et spørgsmål om det er et A/S, ApS eller IVS, der er afgørende for, om man skal have en autoriseret revisor. Nogle selskaber har pligt til at blive revideret og kræver derfor en autoriseret revisor. Dette kan være på grund af størrelsen eller branchespecifikke årsager. 

Fælles for revisoren og bogholderen
Der er også mange fælles træk for bogholdere og revisorer. Man kan sige, at det er fælles for dem begge, at de har flair for tal, at de har en god forretningsforståelse, at de er detaljeorienterede, analytiske, strukturerede, gode til at kommunikere og at de er servicemindede. Ligeledes har de også det til fælles, at de har flair for IT og programmer som Excel, SAP eller Navision. Nogle revisorer tilbyder også at lave en virksomheds regnskab, men vil typisk kræve en højere takst, så det kan sjældent betale sig.

Mange virksomheder bruger typisk en bogholder til at lave regnskabet og lader efterfølgende en revisor gennemgå det. Så når man skal finde ud af, hvem der skal stå for at varetage virksomhedens økonomi, er det ikke nødvendigvis et spørgsmål om enten/eller i forhold til bogholdere og revisorer. De har som sagt forskellige kompetencer, og helt overordnet kan man sige, at bogholderen står for den løbende drift, og at revisoren står for det mere overordnede, såsom årsregnskabet. Kontakt os hvis du har brug for ekstern hjælp.Vi håndterer alt inden for regnskab, bogholderi og løn for dig, så du kan koncentrere dig om din forretning. Hvis du outsourcer dit bogholderi til os, vil du få en fast kontaktperson, som kender din forretning og sørger for, at alle dine opgaver bliver løst korrekt og til tiden. Din kontaktperson har et team af specialister i ryggen, så der vil altid være personale til at håndtere dine opgaver. Ved at outsource dit bogholderi til os, vil du få adgang til et team af specialister, som dækker alle relevante kompetencer i en regnskabsfunktion. Hvis du i stedet ønsker at leje vikarer til dit bogholderi, kommer vi gerne ud og laver opgaverne hos dig - læs mere om mulighederne med en vikarløsning her.

Stilllife with balloon

Rekruttering af bogholder

Payroll outsourcing accountor brand

Outsourcing af regnskab

Del