Gå til hovedindhold
Blog

Er der fokus på HR i din virksomhed?

Har du nok fokus på HR i din virksomhed? Som virksomhedsejer kan det være svært at gennemskue, hvornår og hvordan, man skal indsætte en HR-funktion i sin virksomhed. Vi giver dig her et par gode råd til, hvordan du bedst muligt griber det an. Som virksomhedsejer er HR et af de områder, som man før eller siden bliver nødt til at forholde sig til. Uanset om der er tale om en stor, international koncern eller en lille, lokal familievirksomhed, bliver alle virksomheder – store som små – jævnligt stillet over for HR-relaterede udfordringer. Så stor skal din virksomhed være, før det kan betale sig at have en HR-funktion Hos Accountor bliver vi jævnligt kontaktet af virksomheder og spurgt om, hvornår det kan betale sig at implementere en professionel HR-funktion i virksomheden. Som udgangspunkt er vores svar altid ’jo før, jo bedre’, og især er det springende punkt omkring 50 ansatte, hvor man er nødt til at overveje at tænke HR ind i strategien. Men som med så meget andet er det selvfølgelig en strategisk overvejelse, som kræver, at man har et overblik over hvilke HR-opgaver, der ligger i virksomheden, og om man har HR-adfærd i blodet.

En vigtig spiller
Vi ser ofte, at det først er, når virksomhederne rammer 100-150 medarbejdere, at der reelt begynder at komme fokus på HR – men her er de fleste virksomheder desværre allerede langt bagud på processer, infrastruktur, systemer, koncepter, med videre. De mangler måske et introprogram til nyansatte, eller døjer med sygdom blandt medarbejderne og tilsvarende overarbejde til de resterende ansatte og oplever, at folk smutter inden for et år, hvilket helt naturligt kan mærkes på økonomien. Faktisk anslår man, at en ansat, der smutter inden for et år efter ansættelsen, koster virksomheden fra 450.000 til op mod 1 million kroner afhængig af medarbejdertype. Ved at indsætte en HR-funktion eller HR-hjælp, allerede inden virksomheden rammer 50 medarbejdere, vil man med den større fokus på de interne arbejdsprocesser og infrastrukturer kunne medvirke til langt højere effektivitet og trivsel på arbejdspladsen samt sikre mere loyale medarbejdere, hvilket i sidste ende medvirker til bedre økonomi på bundlinjen.

HR-posten skal væk fra cheferne
HR er et både udfordrende og ressourcekrævende område – men det er også et uhyre vigtigt område for at få en velfungerende og økonomisk rentabel arbejdsplads. Oftest henregnes HR til en administrativ post og den strategiske disciplin overses. Men HR er en delmængde af de fleste fagdiscipliner, og HR indgår således i de fleste sammenhænge, herunder forretningsudvikling, ledelse, organisatoriske ændringer med videre, hvilket altså ofte overses. Store virksomheder har typisk en HR-afdeling til at tage sig af opgaverne. Derimod er det ikke altid, at de små og mellemstore virksomheder har ressourcerne til at arbejde så metodisk med HR i hverdagen, og derfor har prioriteret at have ansatte hertil. Således ses det ofte, at små og mellemstore virksomheder blot sætter en intern medarbejder til at udføre HR-arbejdet. HR-opgaverne undervurderes altså i forhold til, hvad de egentlig kræver.

Helle Ditlefsen, HR-partner i Accountor, forklarer: ”Når HR ikke er ens primære fokus, ser vi derfor ofte, at de driftsmæssige HR-opgaver i små og mellemstore virksomheder spredes ud på mellemledere og chefer. Det være sig rekruttering, udvikling, afvikling med videre – alle opgaver, der tager tid, og bliver beregnet som en irritationsfaktor og en ekstra-opgave, der tager fokus fra den daglige drift. Virksomhederne får desuden ikke lavet en kobling mellem virksomhedens og medarbejdernes strategier og mål. Uden denne sammenkobling bliver det utydeligt for medarbejderne at se, hvor de bidrager i værdikæden, og hvad deres indsats har af indvirkning på virksomhedens mål.”

Helle Ditlefsen fortsætter: ”Ligeledes glemmer man at regne på, hvad det koster at bruge sine mellemledere og chefer på HR-opgaver. Rent lønmæssigt er det ikke hensigtsmæssigt at betale en chefløn til en person for at administrere opgaver, som denne ikke er uddannet til. Det er en dyr timeløn at betale for et stykke arbejde, som en HR-uddannet til færre penge ville være mere kompetent til at løse. HR er nemlig meget mere end blot bløde værdier. Det handler i høj grad også om at skabe værdi i kroner øre for virksomheden både på kort og lang sigt.” Det kan altså betale sig at investere i en HR-hjælp på deltid eller fuldtid, så disse kan frigøre mellemlederne og chefernes ressourcer og sikre fokus på det, de er ansat til, og det de er gode til. Med en uddannet HR-medarbejder får man også en ressource, der brænder for det og dermed kan give god sparring og support til lederne og medarbejderne i hverdagen. Et simpelt regnestykke vil desuden dokumentere, at investeringen i en HR-medarbejder vil øge motivationen, arbejdsglædens, effektiviteten og ikke mindst omsætningen i virksomheden. 

Når der ikke er råd til en HR-afdeling
Men hvad gør man så, hvis virksomhedens størrelse gør, at der ikke er råd til en fuldtidsansættelse, og man ikke har de fornødne kompetencer og tiden til at løse HR-opgaverne internt? Det kan være svært at se en løsning på problemet – men den er faktisk ganske ligetil. Det kræver blot, at man tænker lidt ud af boksen. For HR-posten behøver ikke nødvendigvis at blive besat internt i virksomheden. Flere og flere virksomheder indlejrer eller udliciterer deres HR-opgaver til eksterne HR-konsulenter, der alt efter behovet i den enkelte virksomhed kommer ind på time-, daglig eller ugentlig basis og tager hånd om HR-problematikker og -opgaver, såsom: HR-strategi: Hvor vil vi gerne hen, og hvordan kommer vi derhen? HR-udvikling: Hvilke kompetencer har vi internt, og hvordan udnytter vi dem bedst muligt? HR-taktisk: Har vi brug for nye kompetencer, og hvordan tiltrækker vi de rette medarbejdere? HR-drift + basis: Praktisk arbejde med systemer, løn, rekruttering, politikker, personalehåndbog, kontrakthåndtering, APV mv. HR jura: ansættelsesret, overenskomster, arbejdsmiljø og sikkerhed mv.

Accountor kan hjælpe
Hos Accountor tilbyder vi at varetage alle HR-opgaver i virksomheden, eller blot dele af dem, alt efter hvad behovet er i den respektive virksomhed. Sammen med den enkelte virksomhed skræddersyer vi en løsning, så virksomheden får dækket præcis de HR-behov, der måtte være.

Få et gratis GDPR tjek!
Den nye europæiske persondataforordning, GDPR, træder som bekendt i kraft den 25. maj 2018. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe GDPR an i praksis og på hvilke områder inden for HR og løn, så lad os hjælpe dig. Vi tilbyder lige nu en gratis konsultation, hvor vi stiller vores bedste HR konsulenter til rådighed. Her får du mulighed for frit at spørge om alt inden for dette område og nært tilknyttede emner. Få et gratis GDPR-tjek her!

GDPR

Share