Gå til hovedindhold
Blog
Outsourcing af løn efter Coronakrisen - Accountor Danmark

Er outsourcing af løn mere eller mindre relevant efter Coronakrisen?

COO i Accountor, Christian Stensberg skriver i denne uge om temaet: Er det blevet mere eller mindre relevant at outsource lønadministrationen efter Corona.  Christian er ansvarlig for Accountors lønadministration, som varetager lønfunktionen for 400 virksomheder.

Jeg har tidligere beskrevet, hvorfor jeg mener mange virksomheder er sårbare i forhold til deres lønfunktion. Det var, da Corona var på sit højeste, og Danmark var lukket ned. Pointen var, at virksomhederne ofte er afhængige af få nøgle personer omkring deres lønfunktion. Dette bliver ekstra synligt ved sygdom eller ved anden form for fravær.

Nu er vi så kommet videre. De fleste medarbejdere er tilbage på arbejde, og hverdagen på mange arbejdspladser begynder at ligne sig selv. Mit spørgsmål er så, om vi her efter krisen er i en situation, hvor det er mere eller mindre relevant at outsource sin lønadministrationen?

Når jeg bringer dette emne op, er det fordi jeg mener svaret er meget enkelt. Det er i den grad relevant og i langt højere grad end tidligere.

I mange virksomheder varetages lønudbetalingen af en eller to personer, hvilket gør virksomheden sårbar i tilfælde af sygdom eller andet fravær.  Samtidig er der generelt et behov i virksomhederne for at reducere risiko. Sårbarhed og risiko minimering er derfor oplagte argumenter for at outsource lønfunktionen.   

En stor ledelsesmæssig udfordring lige nu er at forudsige, hvordan fremtiden vil udvikle sig. Tidligere havde vi en ret god fornemmelse for, hvad der ville ske det næste halve til hele år. Usikkerheden lå i højere grad på, hvordan udviklingen vil være om 2-5 år. Nu er usikkerheden rykket nærmere, og vi drøfter meget, hvad der kommer til at ske de næste 2-5 måneder.

  • Hvor mange konkurser kommer der i løbet af efteråret?
  • Er det mine kunder der kommer til at gå konkurs?
  • Kommer der en anden bølge af Corona? og vil det medføre en ny nedlukning?

Usikkerheder og spørgsmål som er svære at besvare, og som medfører stor usikkerhed om aktiviteten også på kort sigt.

Variable omkostninger er en stor fordel, når virksomhedens omsætning er svær at forudsige også på den meget korte bane,

Når du outsourcer din lønadministration konverterer du i princippet en fast lønomkostning til en variable omkostning. Honoraret for at outsource vil i langt de fleste tilfælde være bygget op omkring virksomhedens aktivitet. Hvis virksomhedens omsætning falder, og antallet af medarbejdere reduceres, vil dette medføre at lavere honorar til din outsourcing leverandør.

Når vi ikke føler os sikre på den fremtidige aktivitet, er vi nødt til at gøre os så fleksible som muligt, så vi hurtigst muligt kan tilpasse vores omkostninger til den virkelighed, vi kommer til at møde.

Hvordan er Din virksomheds sårbarhed i forhold til lønfunktionen? Hvad har Du af overvejelser i forhold til stabil lønhåndtering i ustabile tider?

Hvad koster det at drive din lønadministration, og giver det dig en større fleksibilitet at konvertere en fast lønomkostning til et variabelt honorar til en service leverandør?

Lad os tage en dialog? Vi er klar til at hjælpe med at sikre stabil udbetaling af løn og et fleksibelt honorar i uforudsigelige tider.

Driftsdirektør Christians Stensberg

Skrevet af

Kontakt

Tags

Del