Gå til hovedindhold
Blog
Fleksible omkostninger i usikre tider

Fleksible omkostninger i usikre tider

Hvor hurtig kan du tilpasse din virksomhed til nye muligheder, der opstår og til muligheder, der forsvinder?
Vi sætter her fokus på, hvad fleksible omkostninger betyder for virksomhedens tilpasningsevne som ultimativt også kan betyde overlevelse.  Nogen siger, at verdenen aldrig bliver det samme efter Corona, derfor er tiden måske inde til at tænke ud ad boksen og prøve nye ting.

Konsekvenserne af Corona vil præge os et godt stykke tid ud i fremtiden Mange medarbejdere tænker; er jeg den næste, der mister mit job.  Regeringen arbejder på højtryk for at komme med initiativer, der kan kickstarte efterspørgslen.  Beslutningen om at udbetale de indefrosne feriepenge er det seneste eksempel herpå. Der skal noget til, for at få økonomien i gang igen og dermed også beskæftigelsen. Der er både usikkerhed i forhold til, om vi får gang i økonomien, men der er ligeså stor usikkerhed om, hvilke kompetencer, virksomheden får brug for.

Fleksibilitet har været og bliver i endnu højere grad et nøgleord i disse usikre tider. Mange økonomi afdelinger er i gang med at gennemgå sammensætningen af variable udgifter og faste udgifter. Alle har et ønske om at få så mange udgifter flyttet fra faste til variable udgifter og her kan der være meget at hente ved at tænke nyt. Samtidig vil der også være behov for forskellige kompetencer på grund af et meget udfordret forretningsklima

Virksomhederne ser ind i en periode, hvor de i endnu højere grad end før Corona krisen, skal kunne tilpasse og skalere virksomhedens aktivitet lynhurtigt til markedsvilkårene. Corona førte til en brat opbremsning som ingen kunne forestille sig. Når økonomien vender er vi også på ukendt grund. Det kræver fleksible løsninger.

Vi har derfor et forslag til, hvordan du kan gøre din virksomhed mere fleksible og skalerbar.   

Da ingen kender fremtiden, er det en stor fordel at have fleksible omkostninger i de usikre tider, vi går i møde, eller i de opgangstider, der venter os. Fleksible omkostninger er omkostninger, du kan minimere på ganske få dage, så din virksomhed uanset størrelse eller geografi altid kan imødese udfordringer i verden med sindsro.  Med fleksible omkostninger/løsninger får virksomheden større råderum til at mobilisere de ressourcer og kompetencer, som lige præcis er relevante i den aktuelle situation, virksomheden står i. Det gælder bredt i forhold til systemer, kompetencer og processer.

Hvis vi tager regnskabsafdelingen som eksempel, så forestil dig at du i din regnskabs afdeling har en lille kerne af medarbejdere, som er ansat i virksomheden. Set hen over et regnskabsår er antallet af medarbejdere og deres timer lavere end det antal timer, du i en normal situation har brug for, til at løse opgaverne. Udenom din lille kerne arbejder dine fleksible medarbejdere, som kunne være Accountor’s regnskabs- og økonomikonsulenter. Du trækker på de fleksible medarbejdere i forhold til de opgaver og kompetencer, der aktuelt er brug for og evaluerer løbende sammen med Accountor, om der er brug for justering i timer og kompetencer. Du skaber et stærkt beredskab i virksomheden som gavner alle, medarbejdere, kunder, leverandører og øvrige interessenter.

Overvej om din virksomhed generelt er fleksibel og nemt kan øge eller mindske produktionen.

  1. Hvordan er balancen mellem faste og fleksible omkostninger? Er det nuværende niveau tilfredsstillende? Eller kan det betyde, at virksomheden ikke kan tilpasse sig hurtigt nok til den aktuelle usikkerhed.
  2. Hvordan ser dine kontrakter ud? Er der indbygget fleksibilitet+ Det kan gælde bredt i forhold til lejeaftaler, leasingaftaler og andre aftaler, der binder virksomheden i en periode. 
  3. Hvordan ser din medarbejdersammensætning ud? Hvor er det vigtigt, at I er fleksible? Kan det være relevant at outsource for at være mindre sårbar etc.?
  4. Hvad med dine samarbejdspartnere? Er der behov for at tale om, hvor der kan være behov for øget fleksibilitet med potentielt win win for alle parter.

Har du brug for sparring om, hvordan du øger fleksibiliteten i økonomiafdelingen, så tag en dialog med os. 

Skrevet af

Kontakt

Share