Gå til hovedindhold
Blog

Fortsat stor usikkerhed! Hvad kan vi få styr på? og hvad bør vi have styr på?

Fortsat stor usikkerhed! ....selvom vi er på vej mod fuld genåbning af samfundet. Danmark vender nu gradvist tilbage til normalen. Butikker er genåbnet. Medarbejderne kommer tilbage på arbejdspladsen. 

Der er større optimisme end de seneste uger. På overfladen. For virksomhederne er situationen stadig en udfordring.

800 konkurser de sidste uger, faldende eksportmuligheder på vores største eksportmarkeder, laveste forbrugertillid i de sidste 10 år siger lidt om virksomhedernes udfordringer – selvom Danmark genåbner.

Usikkerheden er fortsat stor, den kan vi ikke styre, men vi kan forholde os til den. Netop, fordi usikkerheden er så stor, er der meget, vi kan og bør have styr på i virksomheden.

Jeg giver her nogle konkrete eksempler på, hvordan vi har grebet tingene an i Accountor. Jeg har 4 områder i fokus:

1.  Debitorstyring 
2. Virksomhedens risiko 
3. Cash-flow og  
4. Tilfredse kunder.


Til hvert område har jeg listet nogle konkrete handlinger, som hjælper med styringen af det konkrete område i den nuværende usikkerhed.     

1.    Få styr på dine debitorer

Nogle brancher er hårdere ramt end andre, nogle virksomheder har sværere ved at betale end andre. Hvordan er overblikket over dine udestående tilgodehavender? En tæt og grundig opfølgning på debitorerne er særlig vigtigt i disse tider. Hvis dine kunder har likviditetsudfordringer sørg for, at der bliver lavet klare betalingsaftaler. 

Du har godt styr på dine debitorer, hvis du/din virksomhed gør følgende: 
•    Jeg kan hurtigt og effektivt trække en debitorliste
•    Jeg har et godt overblik over, hvornår mine betalinger forfalder og om der er indgået betalingsaftaler. 
•    Vi har en klar procedure for at følge op på vores debitorer 
•    Vi er gode til at følge vores procedurer 

2.    Få styr på virksomheden risiko

Vore IT systemer fungerer, vores medarbejdersammensætning er god og vores leverancekvalitet er i orden. Accountor’s risiko består primært i forhold til vores kunder.
Vi har derfor rated vores kunder i forhold til, hvilken branche, de arbejder i, deres kreditrisiko, og hvilket dækningsbidrag de tilfører Accountor. På baggrund heraf har den enkelte leder en klar prioritering af, hvilke kunder der skal være særlig fokus på.

Du har godt styr på virksomhedens risiko, hvis du gør følgende: 
•    Jeg har identificeret virksomhedens væsentligste risici med den aktuelle usikkerhed 
•    Jeg har igangsat aktiviteter for at tilpasse virksomhedens risici 
•    Jeg har indarbejdet opfølgning på virksomhedens risici i de løbende rapporteringer 

3.    Cash-flow - skab overblik 

Adgang til likviditet er helt afgørende i den aktuelle situation. Derfor laver vi i Accountor cash-flow opgørelser både på uge- og månedsbase. Vi er særlig opmærksomme på de betalinger, vi forventer indgår hver uge. Få styr på din likviditet, så du til enhver tid kan betale dine regninger

Du har godt styr på virksomhedens cashflow, hvis du gør/kan følgende: 
•    Jeg har et godt overblik over min daglige likvide beholdning (inkl. muligt træk på kassekredit)
•    Jeg ved, hvad der kommer af indbetalinger i de kommende uger
•    Jeg ved, hvad der bliver trukket på min kassekredit i de kommende uger
•    Jeg har styr på mine moms- og skattebetalinger
•    Jeg har styr på, hvor meget kredit, jeg giver mine kunder
•    Jeg er god til at forhandle lange kredittider hos mine leverandører

4.    Tilfredse kunder
Giv dine kunder lidt ekstra. Lad dem opleve, at de betyder noget for dig. Hjælp de kunder der har udfordringer. Det betaler sig, og kunderne husker det. Tilfredse kunder husker dig – og hjælper dig, hvis du får udfordringer. Det er nu, at virksomhederne skal vise, at de er levedygtige. Det er nu, vi sætter aftrykket for de kommende måneder og år.

Accountor hjælper gerne med gode råd og vejledning. Ring til os for en uforpligtende snak eller klik på knappen nedenfor, hvis vi skal kontakte dig. Jeg er sikker på, at vi også kan hjælpe dig.

Karsten Heiselberg, 20 maj 2020 

Lad os tage en uforpligtende snak, ring til os.

Share