Gå til hovedindhold
Blog
Interim CFO -  Accountor Denmark

Hvad kan en interim CFO hjælpe med?

En interim CFO har den erfaring, det kræver for at kunne tage det overordnede ansvar for en virksomheds økonomifunktion. Du kan bruge en interim CFO til at lede og udvikle virksomhedens økonomifunktion, fokusere på strategisk budgetarbejde, tage ansvar for analyser og rapporteringer mv. Derudover kan konsulenten udfordre og sparre med ledergruppen. En interim CFO evner at prioritere og på en konstruktiv måde spørge ind til virksomhedens økonomi. De har overblikket og kan zoome ind på områder, der kræver fokus og handling. De kan ganske enkelt udfylde et kompetenceområde på samme måde som en permanent CFO.

Hvor hurtigt kan jeg få en interim CFO på plads?
Vi forstår, hvor vigtigt det er at få den rette person hurtigt på plads, og vi agerer hurtigt på forespørgsler. Vi har mange erfarne konsulenter på CFO niveau i vores netværk, udover vores egne fastansatte konsulenter. Processen er, at vi hurtigst muligt sammen afdækker dit behov og dernæst aftaler et møde med dig og din nye interim CFO. Typisk er aftalen på plads inden for 2-4 uger.

Hvilke fordele er der ved at leje en interim CFO?
Der er helt klart flere fordele ved at have en Interim CFO end blot at fylde den tomme stol. En interim CFO har erfaringen og rutinen til hurtigt at sætte sig ind i nye opgaver og ved, hvad der forventes af en person i en CFO-rolle. De kan levere resultater fra dag 1. Konsulenter i CFO-rollen har ofte lang tids erfaring fra flere forskellige brancher. De har færdigheder og erfaringer, som de gerne deler ud af. De er hurtige til at identificere områder, der kan optimeres, da de ofte har erfaring med smarte løsninger, de er stødt på i tidligere opgaver. En CFO, som arbejder i en midlertidig rolle er heller ikke begrænset af intern politik og kan have en mere åben tilgang til at gennemføre nødvendige forandringer. Opgavens midlertidige natur gør, at CFO’en typisk går mere direkte til kernen i virksomhedens udfordringer.

Hvornår kan man leje en interim CFO?
Fleksibilitet er endnu en af fordelene ved at hyre en interim CFO. Du kan eksempelvis leje en CFO 20 %, hvilket betyder, at CFO’en er tilgængelig 1 dag om ugen eller du skalere aftalen op efter behov til fuldtid. Det afhænger fuldstændig af det behov, du har som kunde. Det vil sandsynligvis ikke være muligt at fastansætte en CFO på 20%, men du kan leje en interim CFO 1 dag om ugen, hvis det er det, du har behov for. Ofte vil behovet for CFO assistance variere over tid i forhold til forskellige udfordringer og større projekter. Hvis dit behov for assistance ændrer sig, kan du tilsvarende skrue op for timeforbruget. Mange virksomheder i vækst oplever, at de bevæger sig fra at have en økonomifunktion som blot rapporterer korrekt, til at udnytte de mere strategiske aspekter af den moderne CFO-rolle. Hvis din virksomhed er klar til at tage det næste skridt, kan det være en god mulighed at leje en interim CFO, som har erfaringen til at kunne drive et forandringsprojekt, der optimerer økonomifunktionen. Interim CFO’ens rolle kan udfases i takt med, at tingene falder på plads, og processerne er optimerede.

Hvem arbejder som interim CFO?
Profilen på en interim CFO er som nævnt oftest personer med lang og bred erfaring med CFO-rollen, men som af forskellige grunde har valgt at arbejde på interim basis. Det er personer, som drives af at yde en hurtig og målrettet indsats og se resultater. De er nysgerrige i forhold til forskellige virksomheder og udfordringer; motiveres af at udvikle og forbedre, og deler gerne ud af deres erfaringer.

Hvad skal du overveje inden?
Som kunde er det vigtigt at være tydelig i forhold til hvilken type hjælp, du har behov for og sætte klare mål for opgaven. En klar forventningsafstemning gør konsulentens arbejde mere effektivt.

Hvad koster det?
Omkostningerne afhænger af opgavens længde og det erfaringsniveau, der efterspørges. Typisk vil afregning være baseret på en timepris. Hvis du indgår en aftale med Accountor om at leje en interim CFO, sørger vi for, at du får en professional konsulent, der matcher dit behov; vi afholder sociale omkostninger, og sørger for en back-up ved sygdom eller lignende.

Hvornår giver det mening at leje en interim CFO?
Når din CFO har sagt op, og du har brug for en midlertidig løsning, indtil den permanente løsning er på plads. Når du har et akut behov for en ressource, som kan gå ind og tage ansvaret for økonomifunktionen på grund af sygdom eller andet fravær. Når du skal gennemføre større forandringer i din økonomiafdeling eller organisation. Når du har brug for et løft på det strategiske område. Når du vil kvalitetssikre eller effektivisere processer og rutiner. Hvis du skal afskedige.

Vil du have hjælp til at leje en interim CFO?
Uanset anledning kan Accountor hjælpe dig med at finde en kompetent og engageret konsulent, som kan varetage CFO-rollen. Vi afdækker sammen hvilken profil og kompetencer, du har brug for til opgaven.

Skriv til os her, hvis du vil høre mere om vores Interim CFO service eller kontakt vores Sales Manager Jesper Ekstrand direkte

 
 

Kontakt

Del