Gå til hovedindhold
Blog
Hvordan ser din virksomhed ud om et år - Accountor Denmark

Hvordan ser din virksomhed ud om et år?

Er det tid til en time out? Har Corona krisen skabt behov for at se på din virksomhed på en ny måde? Hvordan ser din virksomhed ud om 12 måneder? Har du overvejet om din økonomifunktion skal håndteres på en anden måde? På en mere fleksibel måde?

Krav til fremtidens økonomifunktion
Corona krisen har vist, at der er behov for stor fleksibilitet i virksomheden, hvilket også stiller krav om betydelig fleksibilitet til økonomifunktionen. Det gælder både i forhold til kompetencer, men også i forhold til reaktionshastighed. Nøgletal skal være til rådighed, når der er behov for dem. Nye behov for styringstal opstår. Opdaterede regnskaber og de rigtige styringstal er helt afgørende for, at de rigtige beslutninger kan træffes, fra dag til dag. Tal for virksomheden er vigtige, men det er også vigtigt at hente sparring om udviklingstendenserne i det marked, man er i.  Hvordan påvirkes branchen på den lange bane af Corona krisen, og hvad betyder det for virksomhedens tal.   

Men først og fremmest er det vigtigt, at virksomhedens regnskabsmæssige tal er helt opdaterede. Bilag skal være bogført, konti skal være afstemt. Det er basis – det basale, men det er ikke nok.

Ud af dine regnskaber skal de rigtige nøgletal kunne skabes for din virksomhed.

Det kan være brændstofforbrug pr indkørt kilometer hos en taxivognmand, dækningsbidrag pr. stoletime hos en tandlæge, realiseret bruttoavance på materialeforbrug hos en håndværker eller udfaktureringsgrad hos en konsulentvirksomhed. Tallene øger kvaliteten i de ledelsesmæssige beslutninger og derfor er det vigtigt, at de er tilgængelige, når du har brug for dem

Har du adgang til de rigtige økonomi tal?
Har du i løbet af Corona krisen oplevet, at du har manglet data for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Er beslutninger truffet på en mavefornemmelse uden rigtig understøttelse af de rigtige nøgletal?

Hvis det er tilfældet, er det nu, at du skal tænke nyt.

Mavefornemmelse er godt
Som leder træffer jeg de bedste beslutninger, efter at jeg haft tid til lidt refleksioner. Jeg plejer at sige, at jeg lige skal tænke over dem i morgenbadet. Der er rigtig mange mavefornemmelser blandet ind i beslutningerne, men mavefornemmelserne er altid understøttet af nøgletal, som både fortæller mig om den aktuelle situation, men også giver mig indikationer om den fremtidige udvikling.

Økonomifunktionen skal kunne levere de rigtige nøgletal tal til mig. Med de rigtige nøgletal, mener jeg nøgletal, som giver relevant fokus og er valide.  Kun derved kan jeg være en professionel leder, der træffer balancerede beslutninger. Balanceret mellem mavefornemmelse og de rigtige tal. Balanceret mellem en fornemmelse af, hvad der er det rigtige, og en analyse af den faktiske situation.

Ekstern hjælp til økonomifunktionen
Professionel outsourcing af økonomifunktionen kan tilføre virksomheden betydelig fleksibilitet i forhold til kompetencer og reaktionshastighed. Det betyder, at hurtig adgang til de rigtige styringstal og nøgletal.

Som professionel leverandør af finansiel outsourcing arbejder vi 100% med din hverdag og din fremtid. Sammen udvikler vi de rigtige nøgletal. Vi tillader os at udfordre dig og dine beslutninger. Vi skubber til dig og spørger ”.. har du også tænkt på det og det….” 

Din revisor ser på fortiden. Ser bagud. Accountor ser på nutiden – og fremtiden. Allerede derfor er Accountor en bedre hjælp til at skabe understøttelse af din forretning. Hjælp til at øge virksomhedens fleksibilitet, kompetencer og reaktionshastighed. Hjælp til at være der, når du har brug for de rigtige tal.

Lad mig udfordre dig
Brug en time sammen med en af vores dygtige konsulenter – naturligvis uden beregning. På en time vil vi kunne give dig mindst 3 gode råd til, hvordan du kan få en mere fleksibel og agil økonomifunktion. Det er gratis, men det kan flytte din virksomhed. Måske oven i købet ind i fremtiden.

Det vi gør, det gør vi ordentligt.

De bedste hilsner

Karsten Heiselberg

 

Skrevet af

Kontakt

Del