Gå til hovedindhold
Blog
Digitaliseret bogholderi - Accountor Denmark

Ny bogføringslov – øget krav om digitalisering af bogholderiet

Den nye bogføringslov stiller større krav til digitalisering af bogholderiet og øger krav til dokumentation og afstemning.
 
Loven trådte i kraft 1 juli 2022. For så vidt angår krav til digitalisering vil loven blive gennemført over en flerårig periode med start 1 januar 2023.
 
Krav til øget dokumentation og afstemning er trådt i kraft fra 1 juli 2022.

 

Virksomheder, som har outsourcet bogføring og regnskab til Accountor får automatisk en dokumentations og afstemningspraksis, som er i overensstemmelse med lovgivning.

Accountors systemer og processer er effektive og understøtter til hver en tid den gældende lovgivning. 

Din økonomikonsulent hjælper dig med at levere det, der er nødvendigt for at overholde lovgivningen.

Hovedpunkterne i den ny bogføringslov  

 • Den nye lov stiller øget krav til digitalisering. Bilag skal leveres og opbevares digitalt. Formålet med den nye lov er at opnå en tidsbesparelse  for virksomhederne med øget grad af digitalisering og samtidig forebygge fejl og snyd i regnskaber, moms og skatteangivelser.
 • Den nye lov stiller samtidig øget krav om dokumentation og afstemning i forbindelse med angivelse og indberetning af moms, skat, afgifter etc,  herunder også krav om procedurebeskrivelse af bogføringen. 
 • Loven er trådt i kraft pr. 1. juli 2022. Kravet om digitalisering træder ikke i kraft den 1. juli 2022, men vil blive gennemført over en flerårig periode fra 2023.
  Loven indeholder en skærpelse af straffebestemmelsen, hvilket betyder større straf/bøde, hvis loven overtrædes.

Øgede krav til digitalisering af bogholderiet 

Hvad betyder det for din virksomhed?

De væsentligste og mest omfattende ændringer i den nye bogføringslov er de nye bestemmelser om krav til digitale bogføringssystemer og krav om digital bogføring

 • For de virksomheder, som i dag anvender et fuldt opdateret digital bogføringssystem og digital bogføring vil det ikke betyde ændringer. Anvender man excel eller har man bilagene liggende i fysisk form, så er det nødvendigt at ændre praksis og overgå til digital bogføring  
 • De fleste større virksomheder har systemer og processer, der allerede understøtter den nye lovgivning. Mens der er flere blandt mindre virksomheder, der fortsat har bilag liggende i fysisk form og anvender eksempelvis excel til bogholderi og regnskab.

Virksomheder, der har outsourcet bogføring og regnskab til Accountor vil være sikret at bogføring, afstemning og regnskab overholder den nye lovgivning.

 

Herunder kan du orientere dig yderligere om,  hvad den nye lovgivning betyder:

Øgede krav til afstemning og dokumentation 

Hvad betyder det for din virksomhed? 

 • Den nye lov betyder øgede krav til afstemning og dokumentation i forbindelse med indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter
 • Det nye krav vil særligt påvirke mindre virksomheder, hvor der er en større del,  der typisk ikke afstemmer og dokumenterer med den frekvens som den nye lov kræver.

 

Virksomheder, som har outsourcet bogføring og regnskab til Accountor får automatisk en dokumentations og afstemningspraksis, som er i overensstemmelse med lovgivning.

Accountors systemer og processer er effektive og understøtter til hver en tid den gældende lovgivning. 

Din økonomikonsulent hjælper dig med at levere det, der er nødvendigt for at overholde lovgivningen.

Læs mere om de nye krav til dokumentation og afstemning

De nye lovmæssige krav til dokumentation og afstemning gælder fra 1 juli 2022.

 • Grundlaget for indberetning eller angivelse om moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter skal være opdateret
 • Afstemninger skal derfor foreligge senest på dagen for udløbet af fristen for indberetningen / angivelsen.
 • Det er ikke længere tilstrækkeligt kun at udarbejde afstemninger i forbindelse med årsafslutning, hvis virksomheden er momsregistreret eller har ansatte.
 • Kravet til dokumentation af forskellige oplysninger i årsrapporten er skærpet, f.eks oplysninger omkring antal beskæftigede, beløbsmæssige betragtninger om fremtiden, anlægskartotek samt nedskrivning af tilgodehavender.

 

Har du brug for mere baggrund og flere detaljer har Erhvervsstyrelsen meget fin information på linket herunder: Digital bogføring - Sådan bliver du klar 

Har du brug for at ændre din bogføringspraksis, så skriv til os herunder og vi kontakter dig. Du er også velkommen til at kontakte vores Sales Manager Carsten Madsen direkte.

Kontakt

Share