Gå til hovedindhold
Blog
Rapportering og sparring i usikre tider - Accountor Danmark

Rapportering og sparring i usikre tider

Usikre tider! Er det nødvendigt at bruge mere tid på rapportering? Hvem skal man sparre med og om hvad? og hvorfor er det særligt vigtig i disse tider med stor usikkerhed? Læs med her! 

I usikre tider er det essentielt, at man har det fulde økonomiske overblik, både kortsigtet og langsigtet. I en normal situation er det også vigtigt at have overblik over sin likviditet, debitorer m.v., men under Corona krisen er det endnu vigtigere, fordi det er ekstra kritisk at træffe rettidige beslutninger.  Er rapporteringen ikke solid, opdager man ikke i tide, at kunderne ikke betaler til tiden, og at der ikke er tilstrækkelig med likviditet til at betale forfaldne fakturaer mv. Dermed kan man ikke handle i tide.

I usikre tider, er der stor værdi i at styrke rapportering og sparring for selv mindre virksomheder. For de fleste virksomhedsledere er det udfordrende både at holde fokus på virksomhedens produktion og drift og samtidig bevare overblikket over virksomhedens økonomi, og de tiltag, der bør gøres.

En økonomisk sparringspartner kan hjælpe med at få analyseret rapporteringen og få afdækket, hvor det er relevant at reagere samt, hvor der er behov for at styrke rapporteringen. Mange virksomheder vil med den aktuelle usikkerhed kunne optimere virksomhedens drift. Sparring i forhold til de langsigtede forventninger vil også kunne ruste virksomheden til den aktuelle usikkerhed.

Her er tre rapporter vi vil fremhæve, fordi en høj frekvens og kvalitet er særlig vigtig i den aktuelle situation med stor usikkerhed.

 1. Resultat, herunder udvikling og forventninger til udviklingen
 • Hvordan har omsætningen udviklet sig, og hvad er forventningerne for de kommende måneder
 • Hvordan er forholdet mellem omsætning og personaleomkostninger, modtages der kompensation og hvordan påvirker dét det samlede billede
 • Hvordan er bundresultatet påvirket, hvordan har udviklingen været og er vi nødsaget til at reagere for at opnå et fastsat mål for årets resultat
 1. Balance, herunder udvikling i tilgodehavender og gæld
 • Er summen af tilgodehavender fra kunder stigende?
 • Falder den likvide beholdning i banken?
 • Stiger gælden til leverandørerne?
 1. Pengestrømsopgørelse, hvad er forventningen til den fremtidige pengestrøm samt om der er forhold der bør reageres på
 • Er der tilstrækkelig indkommen likviditet til at dække både de forfaldne kreditorer og til betaling af løn, skatter og moms
 • Hvilken betydning vil det have, såfremt den forventede indgående pengestrøm ikke realiseres?
 • Er der behov for en dialog med banken for at sikre tilstrækkelig likviditet i en periode?

Overvej, hvordan rapportering og sparring fungerer i din virksomhed:  

 1. Giver min rapportering mig mulighed for at træffe rettidige beslutninger, hvor opdateret er mit bogholderi i forhold til at give hurtigt opdaterede tal
 2. Kan jeg hurtigt få overblik over virksomhedens økonomiske nøgletal, og er der behov for at revurdere dem i lyset af corona.   
 3. Har jeg et skøn for, hvad de nuværende økonomiske udsigter betyder for min virksomhed
 4. Har jeg gennemgået min balance med henblik på at undersøge, hvor der kan optimeres.
 5. I hvilket omfang har jeg under Coronakrisen taget en time-out og anvendt sparringspartnere for at styrke overblikket og få nye perspektiver på tiltag, der styrker virksomheden   

Har du brug for sparring om din regnskabs- og økonomi rapportering og de processer, som sikrer en effektiv rapportering, så tag en dialog med os. 

Pernille Thaulov,  leder af Accountors regnskabsafdeling 

 

Kontakt

Del