Gå til hovedindhold
Blog
Rekruttering i coronatider

Rekruttering i coronatider: 7 råd til at gennemføre en fuld digital rekrutteringsproces

Rekruttering i coronatider, er det egentligt muligt? Kan man gennemføre en ansættelsesproces digitalt? Hvad betyder det for kvaliteten for både kandidater og den ansættende virksomhed?  Ja det er muligt og med en grundig proces kan man opretholde kvaliteten for alle parter. Læs om vores erfaringer her.

Intet er som det var med konsekvenserne af Corona. Det gælder selvfølgelig også rekrutteringsprocesser. I mange virksomheder betyder de usikre tider et decideret ansættelsesstop eller udskydelse af ny ansættelser, men der er fortsat virksomheder, der har aktuelt behov for nye medarbejdere til at sikre drift og udvikling

Selvom vi i Danmark nu er på vej til at åbne op, forventer vi forsat der vil være situationer, hvor en digital ansættelsesproces er relevant. Vi har gennemført flere rekrutteringsprocesser digitalt siden Danmark lukkede ned og samlet vores erfaringer i 7 konkrete råd, når man gennemfører ansættelsesprocesser i coronatider.

1. Videointerview er omdrejningspunkt – men det bør ikke være den første kontakt

For at lære kandidaten at kende er videosamtaler helt afgørende som værktøj.  For mange vil det være en udfordring, også selv om vi er vant til at anvende face time, skype og andre kommunikationsplatforme i hverdagen. Rekrutteringssituationen er særlig og kan i forvejen være udfordrende for både arbejdsgiver og kandidat.  Ved grundig forberedelse kan du gøre videointerviewet så behageligt som muligt for både dig og kandidaten

Start med at kontakte kandidaten på telefon.  På telefonen lærer du indledningsvis kandidaten at kende og samtidig gennemgår I, hvordan videointerviewet vil foregå. Fortæl kandidaten, hvad I skal tale om på videomødet og hvad han/hun skal forberede.  Hermed får kandidaten også mulighed for at stille spørgsmål til mødeoplægget.

2. Træn at afholde et videointerview

Selv om du har gennemført mange interviews tidligere, er det anderledes at gøre det på video.  

Før du går i gang med interviewet bør du tjekke, at din internetforbindelse er stabil, at kamera og mikrofon fungerer og du sidder i rolige omgivelser. Sørg for at give kandidaterne grundig information om, hvordan de logger på og gennemfører interviewet.  Udarbejd eventuelt en tjekliste til kandidaten. Lav eventuelt et kort prøve interview med kandidaten dagen inden, så I har konstateret, at alt virker.

Det er dog en god ide at have en plan B klar, hvis teknologien skulle svigte. Det kan eventuelt være at bruge et andet virtuelt værktøj eller at I tager interviewet på telefon.

I Accountor Rekruttering har vi afholdt flere digitale rekrutteringsprocesser fra A til Å. Tag kontakt med os, hvis du vil høre mere om vore erfaringer om, hvilke video værktøjer, vi har de bedste erfaringer med.  

3. Afsæt mere tid til rekrutteringsprocessen

I en rekrutteringsproces er formålet at lære kandidaten så godt at kende som muligt med afsæt i den konkrete stilling og virksomhedens kultur. Her er det fysiske møde meget effektivt. Man skal bruge mere tid i den digitale proces for at lære kandidaten at kende. Derfor skal der afsættes mere tid.

4. Referencer og test er vigtige

Referencer og stærke testværktøjer er vigtige elementer for at sikre kvalitet i rekrutteringsprocessen. Og det er ikke mindre vigtigt, når ansættelsen er digital.

Jobanalysen skal være udførlig og uddybende og de kritiske kompetencer for succes i stillingen skal være afklaret og tydelige.  Med gode testværktøjer kan du i dialog med kandidaten afdække, om der er et godt match til rollen.  Med en struktureret opsamling på dialogen får du godt sammenligningsgrundlag mellem de aktuelle kandidater, og dermed et godt beslutningsgrundlag i forhold til valg af kandidat.

Hvis du får brug for hjælp til at udarbejde jobanalysen. Kontakt Jesper Ekstrand@accountor.dk

5. Gennemfør test for at holde fokus på jobanalysen

De fleste test kan gennemføres af kandidaterne hjemmefra via nettet. Det giver et godt afsæt for dialogen med kandidaten og sikrer en struktureret tilgang, som gør det nemmere at sammenligne kandidaterne. Sørg for at få noteret grundigt, hvad kandidaterne svarer, når du stiller dem spørgsmål med afsæt i testen. Det er her, du får et solidt grundlag for at vurdere, hvilken kandidat, der bedst matcher stillingen.

Har du brug for hjælp til at gennemføre test og interviews. Kontakt Jesper Ekstrand@accountor.dk

6. Overvej en interim ekspert indtil situationen normaliseres og usikkerheden reduceres

Usikkerheden er fortsat betydeligt, selvom vi i Danmark er på vej til at åbne samfundet op. Du kan have brug for længere tid, til at afklare hvilke kompetencer der er brug for, når vi er på den anden side af corona krisen. Det kan derfor være en ide at leje en ekspert midlertidig på interim basis.  Det giver virksomheden større fleksibilitet, hvilket er vigtigt i tider med stor usikkerhed. Herved kan en fastansættelse udsættes til krisen er ovre og man har et bedre overblik over, hvad virksomheden har brug for på den lidt længere bane.  

I Accountor hjælper vi virksomheder af alle størrelser med at finde den rigtige kompetence fast eller midlertidig. Med vores kandidatbase kan vi hjælpe dig med at få dine kernekompetencer hurtigt på plads. Læs om vores tjenester på linket nedenfor  eller  Kontakt Jesper Ekstrand@accountor.dk

7. Hold fysiske møder på en anden måde – hvis nødvendigt under corona tider.   

Vi er på vej til at åbne op, men virksomhederne har forskellige regler, for fysisk afstand, for rejser der giver karantæne etc.  Der vil stadig være situationer, hvor der skal tænkes anderledes i forhold til fysiske møder. Møderne skal derfor tilrettelægges, så de overholder både virksomhedens og myndighedernes retningslinjer. 

Vi har gode erfaringer med at møde kandidaten virtuelt eller til en snak udendørs under en gåtur med god afstand. Dette har vi gjort i Accountor, og det fungerer godt. Men det er vores klare erfaring, at det meste af kvalitetssikringsprocessen fungerer godt i den digitale gennemførelse.

Har du brug for hjælp til rekruttering? Kontakt Jesper.Ekstrand@accountor.dk

 

Kontakt

Del