Gå til hovedindhold
den nye ferielov

Den nye ferielov 2020

Har du styr på den nye ferielov?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 – men allerede den 1. september 2019 startede overgangsperioden. Man kan derfor allerede nu med fordel se på bl.a. ansættelseskontrakter og personalehåndbøger, og undersøge om disse er i overensstemmelse med den nye ferielov. De nuværende regler bygger på et optjeningsprincip, hvor ferien optjenes i et kalenderår og afholdes i det efterfølgende ferieår. Det betyder, at der i dag kan gå op til 16 måneder før man har ret til betalt ferie. Med den nye ferielov indføres der et samtidighedsprincip som medfører, at man optjener og afholder ferie i det samme år. Dette betyder, at nyansatte vil have ret til betalt ferie fra første arbejdsdag, hvor de som nævnt i dag, skal vente 16 måneder før de har ret til betalt ferie. 

Ferieloven 2020

Den største ændring i forbindelse med den nye ferielov er samtidighedsferien. Der er dog også en række ændringer som vedrører bl.a. mulighederne for fravigelse af ferieloven samt forældelse af ferie. Der sker ikke ændringer i antallet af feriedage – medarbejderne har fortsat ret til 25 dages ferie og optjener fortsat retten til at afholde 25 dages betalt ferie. Feriebetalingen vil stadig være den samme – det er enten ferie med løn eller feriegodtgørelse afhængig af om man er månedslønnet eller timelønnet.

Overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie vil medføre nogle udfordringer. I det første år med samtidighedsferie vil medarbejderne have optjent ferie fra det foregående optjeningsår, samtidig med at de begynder at optjene samtidighedsferie. Dvs. at i det første år, vil medarbejderne reelt have optjent og optjene 10 ugers ferie - for at undgå at det bliver et problem for samfundsøkonomien og for selskabernes økonomi, så laves der et system hvor man hensætter nogle af feriepengene. Det betyder, at alle de feriepenge der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 hensættes til en fond der er oprettet til formålet. Disse feriepenge vil først komme til udbetaling når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Hensættelsen betyder endvidere at medarbejderne ved overgangen til nye feriesystem, fortsat kan afholde 5 ugers ferie, der bliver således ikke nogen ændringer for medarbejderen. Der er mulighed for at beholde de hensatte midler i virksomheden og således beholde den likviditet, mod at have det administrative ansvar, det er, at sørge for at de hensatte midler indeksreguleres hvert år. Vælges det derimod at indbetale midlerne til fonden, så undgås den årlige indeksering og indberetning til fonden.

Er du klar til den nye ferielov?

Kontakt os nu og få hjælp til den nye ferielov.

 

Ring +44 34 50 00, skriv en mail til info@accountor.dk eller brug formen herunder