Gå til hovedindhold
Nyheder
Accountors kandidatprofiler november 2023

Accountors kandidatprofiler november 2023 - Lad dig inspirere!

Efterspørgslen efter økonomimedarbejdere er fortsat større end udbuddet. Økonomifunktionerne mødes samtidig af stadig flere krav. 

Den finansielle rapportering skal give solidt overblik over virksomhedens drift og samtidig kontinuerligt være fremadskuende. Et stærkt beslutningsgrundlag skaber gode forudsætninger for at udnytte forretningsmuligheder og tilpasse aktiviteterne rettidigt.

Rapportering af virksomhedens bæredygtighed er også en opgave, som mange virksomheder er langt med, mens andre er ved at finde vejen.

Får I brug for at tilføre kompetencer midlertidigt eller fast i Økonomi, Løn eller HR funktionen, så er vi klar til at hjælpe. Vi har et stort netværk og dyb indsigt i kandidaternes præferencer.

Vi præsenterer fem solide kandidatprofiler

Lad dig inspirere

Med venlig hilsen 
Karsten Heiselberg, CEO 

Finance Business Partner - Accountors kandidatprofiler november 2023

Finance Business Partner

Uddannelse: Cand. Polit med kurser i regnskabsanalyse og projektledelse 

Erfaring
Kandidaten har solid erfaring med økonomistyring, business controlling og finance business partnering, herunder udarbejdelse og formidling af økonomirapportering og adhoc analyser til understøttelse af ledelsens drift- og udvikling af forretningen. Har stor erfaring med udarbejdelse af KPI dashboards i PowerBI samt budget og prismodeller. Har desuden haft ledende rolle i implementering af Activity Based Cost model.

Har stor erfaring med stakeholder management og formidling af komplekse analyser. Er certificeret i ESG rapportering og har bidraget til udvikling af rapportering på området. Kandidatens erfaring er opbygget i større danske virksomheder.  

Systemer
Er stærk analytisk og meget rutineret i Power BI, SQL databaser, samt en række ERP systemer. Er derudover superbruger af Excel og PowerPoint samt Think cell.

Økonomichef - Accountors kandidatprofiler november 2023

Økonomichef / CFO

Uddannelse: Cand. Merc Aud. Revisor

Erhvervserfaring:
Kandidaten har solid erfaring med revision, controlling, økonomistyring, rapportering, budgettering, analyseopgaver, procesoptimering, IT-implementering samt personaleledelse og ledelsessparring. Har stor erfaring fra mellemstore og mindre danske og Internationale produktionsvirksomheder.

Kandidaten har bred IT- og finansiel forståelse og har stor erfaring med en lang række driftsøkonomiske opgaver; måneds- og årsregnskab, konsolidering, forecasts, BI, samt diverse omkostnings- og systemanalyser.

Systemer:
Kandidaten er systemstærk og rutineret bruger af flere ERP systemer bl.a. Uniconta,  Dynamics AX, Navision , Power BI e-conomic, Caseware, PLEO og er naturligvis erfaren bruger af MS Office pakken, herunder superbruger i Excel.

Regnskabsmedarbejder - Accountors kandidatprofiler november 2023

Regnskabsmedarbejder

Uddannelse: Regnskabselev i revisionsbranchen, Merkonom i Regnskab

Erhvervserfaring: 
Kandidaten har omfattende erfaring med lønkørsel for 200 medarbejdere (både funktionærer og timelønnede), lønbogføring, afstemning af e-Indkomst, indberetning til Virk.dk og Danmarks Statistik, debitorhåndtering, back-up for kreditorer, Intercompany, rejseafregninger, bogføring af finans- og kassebilag, udarbejdelse af likviditetsoversigt og cash flow, deltagelse i måneds- og årsafslutning samt diverse HR relaterede opgaver. Erfaringen er opbygget i danske og internationale virksomheder med engelsk som koncernsprog.

Systemer:
Kandidaten har bl.a. erfaring med Microsoft XAL, Excel samt Dataløn Bluegarden. 

Regnskabsansvarlig - Accountors kandidatprofiler november 2023

Regnskabsansvarlig

Uddannelse: Bachelor, Management Accounting

Erhvervserfaring:
Kandidaten har solid erfaring som senior business controller fra revisionsbranchen. Har yderligere erfaringer fra politiske organisationer, farma- og detailbranchen. Arbejdsopgaverne spænder vidt fra controlling, budgettering, Business Finance opgaver for ledelsen, optimeringer ved hjælp af Lean, udvikling af modeller, generel økonomistyring og selvfølgelig rapportering og præsentation af data. Har undervejs i karrieren medvirket til at implementere ERP-systemer samt tilrettelagt og gennemført træning af kollegaer i økonomi-systemer og regneprogrammer. Taler flydende dansk samt engelsk.

Systemer:
Er superbruger på en lang række økonomisystemer samt superbruger i Excel samt Power BI.

Regnskabsmedarbejder - Accountors kandidatprofiler november 2023

Regnskabsmedarbejder

Uddannelse: Regnskabselev, Merkonom i Regnskab

Erhvervserfaring:
Efter elevtiden har kandidaten været ansat i stillinger som regnskabsmedarbejder, financeassistant og debitorbogholder i såvel danske som internationale virksomheder med engelsk som koncernsprog.

Kandidaten har mange års erfaring indenfor bogholderi og regnskab. Har siddet med debitor- og kreditorhåndtering herunder rykning samt betalinger, bogføring, finans, afstemninger, afskrivninger, anlægskartotek, hensættelser og periodisering, momsafregning, fakturering samt deltaget ved måneds- og årsafslutning. Kandidaten modersmål er dansk er derudover  flydende i engelsk i skrift og tale. 

Systemer
Kandidaten er superbruger i Microsoft Dynamics AX og Document Capture og har erfaring med SAP, Concorde XAL samt er en rutineret bruger af Excel.  

Har du brug for assistance til økonomi, løn eller HR, skriv til os her eller kontakt vores Sales Manager Jesper Ekstrand direkte

 
 

Kontakt

Del