Gå til hovedindhold

Det Sociale Netværk om skræddersyet APV-undersøgelse

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) hvert tredje år eller oftere, hvis virksomheden gennemgår væsentlige ændringer.

Vi har spurgt Mathias Broundal, Chefkonsulent / PA  i Det Sociale Netværk, hvordan de oplevede samarbejdet med Accountor omkring deres nyligt gennemførte APV-undersøgelse.

Vi kunne ikke bruge standard APV-skemaer 
Det Sociale Netværk arbejder for at fremme danskernes mentale helbred og forebygge, at flere børn og unge udvikler psykiske problemer. Foreningen er vokset til en kompleks størrelse, hvor frivillige og fastansatte arbejder inden for forskellige fagområder, som kontor og rådgivning af unge, med sekretariat i København og 17 headspace-centre fordelt rundt i landet, fra Øst til Vest.

Mathias Broundal fortæller: ”Ingen standard APV-skemaer dækkede vores størrelse og opsætning. Vi kontaktede derfor Accountor for at få eksperthjælp til at få lavet én samlet APV-undersøgelse, der kunne dække hele vores organisation i ét forsøg i stedet for at skulle ud og bruge flere forskellige skemaer og prøve at stykke det hele sammen bagefter.”

77 fastansatte, 450 frivillige, 100+ spørgsmål, 5 rapporter
Mathias Broundal: ”Vi ville gerne inddrage vores mange frivillige – og i samarbejde med Accountor sikrede vi os, at vi fik stillet de rette spørgsmål, både i forhold til de lovmæssige krav og i forhold til vores egen ambition med undersøgelsen. Vi ønskede at højne niveauet og gå mere ambitiøst til værks i forhold til at fokusere på lokale forskelle, eksterne benchmarks samt trivsel blandt både ansatte og frivillige.

I samarbejde med Accountor blev vi enige om en fælles spørgeramme, der gjorde, at vi bagefter nemt kunne krydstjekke på tværs af afdelinger og faggrupper. Accountor leverede fem rapporter, opdelt på vores sekretariat i København og fire rapporter, der dækkede vores 17 headspace-centre, hhv. ansatte og frivillige i Øst og Vest.”

Fokus på frivillige - sparring ift. lovmæssige krav og fastholdelse
”Vores organisation bygger på frivilligheds-konceptet, og vi vil gerne gøre noget for vores frivillige og sikre, at de befinder sig godt hos os. Vores grundlag bygger på såkaldt ”dobbelt frivillighed”, hvor dem der selv har været igennem og fået hjælp og rådgivning, også ofte gerne selv vil være frivillig og hjælpe andre via samtaler og støtte. Vi fik både værdifuld sparring fra Accountor omkring lovmæssige rammer og input til fastholdelse af de frivillige.”

Overskuelig rapportering: meed to have  nice to have
”Udover at opfylde de lovmæssige krav til APV har vi fået god indsigt i, hvordan vores forskellige faggrupper i de forskellige centre oplever det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi er heldigvis blevet bekræftet i, at både vores fastansatte og frivillige er glade for at være hos Det Sociale Netværk, men det har da også været en øjenåbner i forhold til mindre praktiske ting, som vi hurtigt kan rette op på, f.eks. i forhold til at vi sikrer og udbygger vidensdeling på tværs af organisationen.

Grundlæggende har vi fået en valid indsigt og viden omkring arbejdsmiljø og trivsel, og i AMO arbejder vi nu videre med materialet. Accountor gjorde det let at tilgå og overskue resultaterne, da vi fik handlingsrapporter, hvor svarene var klassificeret i forhold til grøn, gul, orange og rød; hvad skal vi agere på her og nu, og hvilke områder kan vi med fordel arbejde videre på; grundlæggende, hvad er ’need to have’ og hvad er ’nice to have.’”

Mathias Broundal, Chefkonsulent / PA  i Det Sociale Netværk.
 

Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvis du også har brug for sparring eller hjælp til din næste APV.

For mindre virksomheder og organisationer håndterer vi APV’en i dialog form, hvor vi opretter en spørgeramme, taler med medarbejderne og leverer en samlet rapport. Ved større undersøgelser foregår APV’en elektronisk, og vi skræddersyr spørgsmål og opsætning i forhold til den enkelte virksomheds ønsker og ambitionsniveau og i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

Læs mere om Det Sociale Netværk her: www.psykisksaarbar.dk 

Del