Hyppää pääsisältöön
Blogi
man-laptop-casual-office_1400x450.jpg

Minkälaisen taloushallinnon kumppanin matkassa haluat olla? Digitaalinen edelläkävijä on valmiina yhteistä huomista varten

Teknologian hedelmistä päästään nauttimaan kunnolla vasta sitten, kun operatiivisessa toiminnassa on otettu tarvittava loikka. Accountorin mittavat panostukset digitalisuuteen poikivat täysin uuden toimintamallin, jonka hyödyt rantautuvat paitsi omalle henkilöstölle, myös yritysten liiketoimintaan.

Työelämä kulkee kohti tulevaisuutta, jossa teknologia sulautuu kaikkialle mahdollistaen täysin uusia toimintatapoja. Murros näkyy vahvasti taloushallintoalalla, jossa digitalisaatio-osaamiseen panostaminen on ratkaisevaa menestymisen kannalta. Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien myötä odotukset ja vaatimukset taloushallinnon palveluihin kasvavat ja muuttuvat.

Nyt on aika miettiä, minkälaisen palveluntarjoajan kanssa haluaa matkaansa kulkea ja minkälaisia valmiuksia kumppanilla on yrityksesi menestyksen takaamiseen – nyt ja tulevaisuudessa.

smiling woman with hashtag Accountor Insights

Valmiina alan muutokseen

Digitalisaatiokehityksen aallonharjan saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä ja järeitä panostuksia. Accountorin kehitystyön ytimessä ovat työkalut, prosessit ja ihmisten kyvykkyys. Hiomalla ne yhdeksi koordinoiduksi kokonaisuudeksi pystytään vastaamaan toimialan merkittäviin muutostrendeihin. Mikä tärkeintä, siten pystytään kokonaisvaltaisesti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Innovoinnissamme hyödynnämme eri datalähteitä, jotta voimme varmistaa, että meillä on oikea ymmärrys yritysten tarpeesta. On kriittistä, että tuotteidemme ja palveluidemme kautta yritykselle saatavilla oleva data on mahdollisimman nopeasti käytettävissä johdon päätöksenteon hyödyksi. Palvelumme pysyvät mukana asiakkaan liiketoiminnan muuttuvissa tilanteissa. Tämä on taloushallinnon palveluorganisaation keskeinen tehtävä.

Uusi toimintamalli varmistaa laatua ja auttaa asiantuntijaa menestymään työssään

Teknologian kehitys ei tuota haluttua hedelmää, ellei operatiivisessa toiminnassa oteta myös loikkaa. Accountorin määrätietoinen harmonisointi-, keskittämis- ja automatisointityö tuotti täysin uuden, ISO9001 sertifioidun, toimintamallin, joka perustuu yhteisiin laadukkaasti dokumentoituihin prosesseihin ja työohjeisiin. Näiden noudattamista varmistavat asiakastyötä ohjaavat sähköiset järjestelmät. Prosessitieto seuraa kaikissa päivittäisissä toimintaa tukevissa työkaluissamme ja auttaa näin meitä omaksumaan uudenlaisen työskentelytavan.

Toimintamallimme ansiosta yrityksillä on käytössään paras osaaminen valituissa järjestelmissä ja he voivat luottaa siihen, että toimimme tehokkaasti parhailla mahdollisilla toimintatavoilla. Toimintaan ei tule katkoksia, sillä tarkasti dokumentoidut tiedot ovat käytettävissä myös erilaisissa muutostilanteissa ja työn jatkuvuus on taattu.

”Datan ja sähköisten prosessien todellinen arvo syntyy vasta ihmisten kautta, tiedolla johtaen.”

Yritykselle nimetyn asiantuntijan rinnalle on tuotu taustatiimi, joka varmistaa sen, että palvelu tuotetaan aina ajallaan ja oikein. Työtehtäviä johdetaan modernin toiminnanohjausjärjestelmän ja automaation avulla, jolloin asiantuntijoiden aikaa vapautuu yritysten taloushallinnon tueksi. Palvelu on nopeampaa ja manuaalisen työn tuottamat virheet vältetään. Tietosuojan ja tietoturvan merkitys korostuu nykyaikana yhä enemmän. Hyvin rakennettuna ne ovat näkymättömiä ja sisältyvät palveluun.

Jatkuvan laadun parantaminen perustuu dataperusteiseen kehittämiseen, eri lähestymistapojen, menetelmien ja tietolähteiden yhdistämiseen.

Tulevaisuus kysyy ennen kaikkea työtapojen kehittämistä

Kaikki kehitystyömme pohjautuu visioon, jossa me kumppanina autamme yrityksiä menestymään älykkäällä taloushallinnolla ja digitalisaatiolla. IT-järjestelmiä, ohjelmistoja teknologia-alustoja ja dataa valjastetaan entistä vahvemmin liiketoiminnan hyödyksi. Automaatio vapauttaa asiantuntijat rutiinitöistä yrityksen kohtaamiseen ja ihmisten tukemiseen. Datan ja sähköisten prosessien todellinen arvo syntyy kuitenkin vasta ihmisten kautta, tiedolla johtaen.

Aito halumme on olla tulevaisuuden työn suunnannäyttäjä. Siksi uskomme, että osaajien kyvykkyydet, oikea yrityskulttuuri ja resurssit ovat jatkuvan kehityksen perusjalka. Seisomme tukevasti yritysten rinnalla työtapojen sopeuttamisessa digitaaliseen maailmaan.

Share