Hyppää pääsisältöön
Accountor ISAE
Blogi

Palkanlaskenta on taitolaji – Accountorille huippuarvostelut auditoinnista

Palkanlaskijat ovat luonteeltaan järjestelmällisiä ja täsmällisiä henkilöitä, mutta tästäkin voi nousta vielä tasoa korkeammalle. Accountor Palkkapalvelut Oy:n Porin toimipisteen palvelupäällikkö Riku Rosendahl avasi palkanlaskennan arkea tarkemmin, kun kaiken päälle on jälleen saatu huipputason ISAE 3402 type II auditoinnin arvostelut. Mistä on kyse?

Porin palkkayksikössä työskentelee noin 30 palkka-alan osaajaa, käytössään reilut 30 erilaista työehtosopimusta. Suuri osa palkkaprosessista hoituu luotettavilla ohjelmistoilla, kuten Personec W ja Mepco. Tiimien positiivinen ilmapiiri ja suhtautuminen ISAE:n mukaiseen kontrolloituun tekemiseen näkyy jokapäiväisessä arjessa, ja se teki suuren vaikutuksen myös tarkastajiin. Tapa hoitaa varamiehityksiä ja tehdä asioita yhdessä, konkretisoitui auditoinnin aikana.

Yksikkömme toimii yhteisöllisesti puhaltaen yhteen hiileen, se on osaltaan tae korkeatasoisemman asiakasyhteistyön tekemiselle”, Riku huomauttaa.

Kaiken perustana on tarkka ja täsmällinen kirjaamisprosessi

Auditoinnissa käytiin kattavasti läpi sekä palkanlaskennan prosessi ja siihen kuuluvat kontrollipisteet, että myös tekninen ympäristö. Kansainvälinen toimija PWC suorittaa auditoinnin vuosittain Porin yksikössä huomioiden prosessia kokonaisuutena.

Palkkaprosessi ja asiakkuuden työnjakovastuut on kuvattu työnjakotaulukkoon. Kontrollilista täytetään jokaisesta palkka-ajosta ja siinä läpikäydään noin kaksikymmentä erilaista täsmäytys- ja tarkistuspistettä. Tarkistuksen kohteina ovat esimerkiksi palkkojen maksatus sekä maksulistan ja maksupalautteen täsmäytys.

”Tuntuu hienolta, että jo kolmatta vuotta peräkkäin auditoinnissa ei ilmennyt lainkaan huomautettavaa. Se on kuulemma myös poikkeuksellista”, Riku lisää tyytyväisenä.

Myös muutoksen hallintaa kontrolloidaan eri kulmista, esimerkiksi tuotantoympäristöön tehtävien muutosten osalta. Teknisen tietoturvan osalta kontrolloidaan myös useita vaiheita. On myös ensiarvoisen tärkeää, että ohjelmistoihin ja tietoihin on asianmukaisesti rajattu käyttöoikeus ja pääsy sekä tietoja säilytetään asianmukaisesti.

Kovan luokan palkkapalvelua kaikille asiakkaille

Huomioitavaa on, että Accountorin palkkayksikössä toimitaan saman prosessin mukaisesti kaikkien asiakkaiden kohdalla, toisin sanoen myös ISAE-auditoinnin piiriin kuulumattomat asiakkaat saavat yhtä lailla korkeatasoista palvelua. Ainoa ero on, että ISAE:n mukaisia kontrolleja ei dokumentoida.

”Tekemisemme on huomaamatonta niin kauan kun kaikki toimii. Myös mahdolliset virhetilanteet kommunikoidaan avoimesti, korjataan ja niistä otetaan opiksi”, Riku lisää.

ISAE 3402 -standardin mukainen varmennusraportti on globaalisti tunnettu tapa varmentaa palveluyhteisön tuotantoprosessit. Raportti antaa läpinäkyvän kuvan palvelutuotannon prosesseista.

CTA-banneri_1440x450_Accountor-Felix-happy

Accountor on Suomen kokenein talous-, palkka ja HR-kumppani.

Share