Hyppää pääsisältöön
Blogi

Scrum on joustavaa ongelmanratkaisua, jossa korostuu tiimin hyvinvointi

Scrum Master Miika Mäki varmistaa, että Accountorin HR-ohjelmistoja kehittävät tiimit toimivat hyvin yhteen scrum-toimintamallin mukaisesti. Miikan tehtävänä on valmentaa tiimiä itseohjautuvuuteen ja monialaiseen tekemiseen positiivisessa ilmapiirissä.  

Virallisen määritelmän mukaan scrum on kevyt viitekehys, joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa ratkaisemalla kompleksisia ongelmia joustavasti. Mitä tämä tarkoittaa arjen työssä? 

Käytännössä tämä tarkoittaa työtapaa, jossa tuotteen kehitystä priorisoidaan ja pilkotaan lyhyiksi, maksimissaan kuukauden mittaisiksi työjaksoiksi eli sprinteiksi. Ohjelmiston tai sen ominaisuuden tuoteomistaja on vastuussa erilaisten ratkaistavien ongelmien järjestämisestä tuotteen kehitysjonoon. Scrum –tiimi ratkoo tehtäviä sprintin aikana. Tärkeää on paitsi tuotteliaisuus, myös sprintin jälkiarviointi: mitä saatiin tehdyksi, mikä meni hyvin ja miten voidaan parantaa. 

Scrum Master Miika Mäki

“Scrum Masterin tärkein tehtävä on varmistaa, että scrum-tiimillä on kaikki tehokkaan toiminnan edellytykset, jolloin se voi keskittyä täysillä tehtäviinsä”, kertoo Miika. 

Miikan mukaan tärkeää on, että tiimiä kannustetaan itseohjautuvuuteen ja monialaisuuteen. Töitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin. 

”Työtä pyritään tekemään tiiminä tai työpareina, ketään ei siis jätetä yksin. Kannustan tiimiläisiä puhumaan rohkeasti haasteista, jotta ne voidaan ratkaista mahdollisimman pian.” 

Huumori sitoo tiimiä yhteen 

Ketterät työtavat ovat tyypillisiä erityisesti IT-alan yrityksissä, mutta prosessin ohella on tärkeää tiimin keskinäinen luottamus. Sitä Miika pyrkii vaalimaan työssään aina, kun mahdollista.  

”Vaikka uraa on takana 23 vuotta, josta yksi vuosi Accountorilla, olen edelleen hämmästynyt, miten uskomattomia ponnistuksia saamme aikaan yhteistyöllä. Se ei kuitenkaan synny automaattisesti, vaan vaatii jatkuvaa työtä ja avointa keskustelua. Myös huumori auttaa, ja siitä kiitän tiimiäni joka päivä!” 

Share