Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Endringer i skatt og avgift fra 1. januar 2020

Endringer i skatter og avgifter fra 1. januar 2020

En rekke endringer i skatter og avgifter trådte i kraft ved årsskiftet. Her har vi samlet de mest sentrale for deg som er næringsdrivende.

Skattemeldingen for næringsdrivende skal leveres i standardisert digitalt format

En endring i skatteforvaltningsloven er vedtatt, og den gjør at Skattedirektoratet har hjemmel til å fastsette hvilket format næringsdrivende må bruke for å sende inn opplysninger til Skatteetaten. 

Dette innebærer at næringsdrivende fra i år må levere skattemeldingen i standardisert digitalt format. Les mer om det her.

Skattefritak for pendlerreiser med fly innenfor EØS

Den øvre grensen på 97 000 kroner for pendlerreiser med fly har fra 1. januar 2020 blitt fjernet for flyreiser innenfor EØS. Endringen har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra og med 1. januar 2019.

Endringer i Skattefunn-ordningen

Med ordningen Skattefunn kan alle bedrifter søke om støtte til forskning. I 2020 har maksimal timesats for egenutført forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU) blitt økt fra 600 til 700 kroner.

Fradragsgrunnlaget for egenutført og innkjøpt FoU er maksimalt 25 millioner kroner. Uavhengig av størrelse på bedriften er fradragsprosenten 19 %. Les mer om Skattefunn her

350-kronersgrensen fjernes

Fritaket for merverdiavgift, toll og særavgifter ved innførsel av varer til under 350 kroner blir avviklet i år.

For næringsmidler og restriksjonsbelagte varer ble fritaket fjernet 1. januar. For andre varer blir 350-kronersgrensen avviklet 1. april 2020.

Det vil også innføres en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for merverdiavgift for utenlandske tilbydere på vareleveranser under 3000 kroner. Det betyr at kunder som handler i utenlandske nettbutikker slipper å betale toll for klær under 3000 kroner.

Du kan lese mer om skattesatsene for 2020 på Regjeringens sider.

Omgåelsesregelen blir lovfestet

Omgåelsesregelen blir ofte kalt gjennomskjæringsregelen, og er etablert for å hindre illojal omgåelse av skattereglene. Regelen har tidligere vært domstolskapt, og tilsier hvor grensen går mellom akseptabel og uakseptabel skatteplanlegging og omgåelse av skattereglene. Det vil for eksempel si at dersom hovedformålet ved en disposisjon er å oppnå en skattefordel (fradrag, grunstig tidfesting eller lignende) kan den skattepliktige miste fordelen dersom omgåelsesregelen kommer til anvendelse.

Ved å lovfeste omgåelsesregelen skal regelverket være klarere og mer forutsigbart for både skatteytere og Skatteetaten.  

Verdsetting av aksjer i nystiftede selskaper

Aksjer i ikke-børsnoterte selskaper må nå følge de samme reglene som andre ikke-børsnoterte aksjer. De skal altså ikke lenger verdsettes basert på aksjekapital og overkurs.

I tillegg er det også vedtatt endringer i reglene om verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte aksjer i selskaper som har vært involvert i visse fusjoner.

Justeringer i rentebegrensningsreglene

Nye regler for rentebegrensning har trådt i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Selskap i konsern som er overtakende selskap i en fusjon i inntektsåret kan ikke benytte unntaksregelen på selskapsnivå. Denne endringen er en innstramming av gjeldende regler, og skjer for å motvirke skattemotivert flytting av gjeld i konsernet i inntektsåret. 

Sørg for å få de skattefradragene bedriften har krav på

Det er mange regler for skattefradrag å holde styr på, og mange næringsdrivende synes det er vanskelig å vite hva man har krav på og ikke. Derfor er det også fort gjort å gå glipp av fradrag, fordi man ikke vet at man kan få det. Med en kunnskapsrik regnskapsfører på laget sørger du for å få de skattefradragene dere har krav på i bedriften. Ta kontakt med oss her for en prat om økonomisk rådgivning

Rådgivning företag hjälp

Forstå dine tall

Trenger du hjelp til finansieringsløsninger eller bistand i forbindelse med styrearbeid og generalforsamlinger, er vi der for deg.
Aksjonærregisteroppgaven levere

Får hjelp til å gjøre gode investeringer

Når det kommer til kompliserte regler om avskrivninger er eierne av delikatessebutikken tidlig ute med å spørre Accountor før de gjør en investering.

Share