Hopp til hovedinnhold

Få innsikt!

Som CEO eller økonomisk ansvarlig for en bedrift er det avgjørende å holde seg oppdatert, og derfor må du få med deg Accountors fem mest populære blogginnlegg for bedrifter, som gir deg uvurderlig innsikt og strategiske tips for å lykkes i dagens skiftende økonomiske landskap. Ta en titt! 

Man på telefon ved siden av bil

Kjøregodtgjørelse: her er satsene for 2024

Hva er satsene og hvordan skal du beregne dem riktig?
Styreleder i as

Hva kreves av styrelederen i et AS?

Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskap er pliktig å ha en styreleder, uansett hvilken størrelse selskapet er. Styret i et selskap skal sette mål for virksomheten, organisere arbeidet og utøve kontroll. Men hvilke krav stilles til styrelederen?
kvinne med pc søker jobb

Nye regler i arbeidsmiljøloven fra 2024

Den 17. mars 2023 vedtok Stortinget regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som skal styrke arbeidstakernes vern, men det er ikke før i år (1. januar 2024) at de nye endringene trer i kraft. Formålet med regelendringene er å styrke ansattes rettigheter i et arbeidsliv i endring.

Team som diskuterer

Hva må en styreprotokoll inneholde?

Visste du at alle aksjeselskap er pålagt å holde styremøter og føre styreprotokoll? Dette er regulert i aksjeloven. Hvem skal føre styreprotokollen, og hva må styreprotokollen inneholde?
uuden-yrityksen-nimi

Mer balansert kjønnsfordeling i norske styrer

I desember 2023 vedtok Stortinget å innføre krav til kjønnsbalanse i en rekke norske styrer, som foreslått av Regjeringen i juni 2023. Loven innebærer at en rekke foretak over en viss størrelse må ha minst 40 % av hvert kjønn representert i styret. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet. Forslaget er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO, og er en historisk enighet i trepartssamarbeidet.
kvinne-og-mann-konsentrert-foran-hver-sin-pc

Slik gjennomfører du onboarding for nyansatte

Har din organisasjon gode onboardingsrutiner av ansatte? Det er viktig å ha en effektiv onboarding-prosess på plass for å sikre at nye ansatte føler seg velkomne, forstå arbeidskulturen og -miljøet, og kan begynne å jobbe effektivt så raskt som mulig.

Share