Hopp til hovedinnhold
Blogg
4 HR tips til deg som leder

4 HR-tips for ledere: Kommunikasjon om endring

I tider hvor endring og omstillinger er på både det interne og eksterne plan er det viktig å ha kunnskap om hvordan man skal tilpasse seg. Når antallet ansatte stadig øker blir det enda viktigere å være nøye i endringsarbeidet. Å kommunisere med mennesker ansikt til ansikt, vil kunne skape en helt annen kontakt. Som leder et dette en viktig egenskap å praktisere og ikke gjemme seg bak all “smart business”-retorikk.  

Her gir vi deg noen HR-tips å ta med deg som leder, når du skal informere dine ansatte om større endringer. 

1. Din innstilling til forandring 

Hva er din innstilling til forandring som leder? Dette er kanskje en av de viktigste spørsmålene å stille deg selv i denne posisjonen. Å forstå at administrasjonen har tatt en beslutning på å gjøre en endring, basert på forretningsmessige resonnementer, er en viktig egenskap. Å kommunisere endring kan fra tid til annen oppfattes som ubehagelig. Det er da viktig å kunne prate om ditt forhold til endringen og dine tanker rundt det før det kommuniseres til ansatte. Samtidig er det viktig at du står bak den beslutningen som har blitt tatt i slutt enden, etter avsluttet dialog.   

2. Sett av nok tid 

Det er viktig at du som leder både har nok tid til å forberede deg, og at du har satt nok tid til å fortelle de ansatte om endringen. Den første samtalen som settes av kan variere fra bedrift til bedrift, men den kan vanligvis relativt kort, mak 30 minutter. Sett heller av tid i etterkant til at de ansatte skal kunne stille spørsmål om de har behov for dette. Dette går vi videre innpå i neste punkt.  

 3. Tilgjengelighet  

Det viktig at ledere gjør seg selv tilgjengelige, spesielt ved større endringer. Du som leder må være forberedt på at ansatte ønsker å prate, stille spørsmål og diskutere hva som eventuelt kan skje videre. Det er bare å rydde plass i kalenderen, for dette kan ta tid, men er noe som kan oppfattes positivt og skape trygghet hos de ansatte.  

4. Presenter en klar "Call to action” 

Når endringen er kommunisert og de ansatte har fått svar på sine forhåpninger og bekymringer, er det nødvendig å sette en klar “Call to action”. Hva er det som leder ønsker at de ansatte skal gjøre etter at de har hørt på deg? Hvilke skritt skal de ta? Et godt virkemiddel kan være å gjøre budskapet levende. Illustrer dine forventninger! Dette kan tydeliggjøre hvilken retning organisasjonen ønsker å gå og gir de ansatte en oppriktig forklaring av hensiktene som ligger til grunn. 

Les flere artikler innenfor HR og personal

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – hva betyr dette for din virksomhet?

Fra 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. En lov som pålegger virksomheter en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og pålegger også informasjonsplikt.
Roar Nilsen - Administrerende direktør i Accountor Norge

Roar Nilsen – vår nye CEO med sterkt engasjement for de ansatte

I dette blogginnlegget får vi vite mer om Roar, hva som motiverer han i hverdagen og et par «fun facts».
Hjemmekontor og korona

Nye regler for hjemmekontor

Etter koronarestriksjonene ble opphevet har det kommet nye regler om hva som gjelder på hjemmekontor. Den 18. mars 2022 fastsatte Regjeringen nye forskrifter om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer formelt i kraft fra 1. juli 2022.

Share