Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Ouderschapsverlof

Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. De afgelopen jaren is er veel in het ouderschapsverlof veranderd. Waar moet je als werkgever rekening mee houden. 

Vanaf augustus 2022 ouderschapsverlof deels betaald

Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald.  Het kabinet stimuleert daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. 

Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-priv├ębalans.

Bron: rijksoverheid.nl

geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Door deze wet krijgen met name partners recht op meer vrije dagen. Het verlof bedraagt eenmaal het aantal werkuren per week. Dit verlof wordt volledig doorbetaald door de werkgever. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Dit moet wel binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 is het geboorteverlof verder uitgebreid. Dan kunnen partners in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijf weken.

De opname van het aanvullende geboorteverlof is een recht van je werknemer, maar de invulling ervan is wel bespreekbaar. Als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag je, in overleg met je werknemer, de verlofdagen anders inroosteren.

De werknemer moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het aanvullende geboorteverlof.

  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind
  • De werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen

De werkgever kan via het werkgeversportaal of Digipoort het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij het UWV. Dit kan worden aangevraagd zodra het kind geboren is en maximaal 4 weken voordat het verlof ingaat. De werknemer ontvangt een uitkering van 70% van het dagloon. Dit wordt in 1 bedrag aan de werkgever uitbetaald.

 

Geboorteverlof

Meer informatie?

Share