Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Geen hoge ww premie bij > 30% overwerk (5/11)

In de Wab die in januari ingegaan is, is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt.

Nu het als gevolg van de corona crisis in sectoren als de Zorg, Publieke dienstverlening etc. wenselijk is dat er veel wordt overgewerkt zal aan het eind van het jaar in een aantal gevallen blijken dat er onvoorzien 30% meer uren zijn verloond dan in het contract staat.

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 en 2021 op basis van de 30%-herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Dit is de regel voor alle sectoren. Omdat een gerichte sectorale maatregel zo bewerkelijk is in de uitvoering, is ervoor gekozen om voor het jaar 2020 en 2021 een generieke uitzondering te maken voor de 30%-herzieningssituatie.

Een generieke oplossing die voor alle werkgevers geldt, voorkomt daarnaast onduidelijkheid over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen.

Let op: werkgevers hoeven dus niet over het jaar 2020 en 2021 de WW-premie op grond van de 30%-herzieningssituatie te herzien.

Het Besluit Wfsv wordt hiertoe tijdelijk aangepast. Per 1 januari 2022 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.

Share