Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
Wat is incasso

Wat is incasso?

Iedere ondernemer kent de term incasso. Het innen van facturen komt immers in alle bedrijven voor. Maar hoe een incassotraject er precies uitziet is minder bekend. Tijd om de belangrijkste incassotermen eens nader te bekijken.

Voor wat hoort wat

Tegenover de producten of diensten die u levert aan uw klanten staan vorderingen. Nadat u geleverd heeft stuurt u een factuur die door de klant betaald wordt. Veel van uw klanten zullen de rekening keurig binnen de betalingstermijn voldoen. Toch komt het voor dat een klant niet betaalt. Op dat moment zult u een herinnering moeten sturen en als dat niet afdoende is; een aanmaning. 

Voor ondernemers, zeker met een omvangrijk klantenbestand, kan het versturen van facturen, betalingsherinneringen en aanmaningen veel tijd kosten. Om dit proces makkelijker te maken is het uitbesteden van de debiteurenbeheer een goede optie. Als u de debiteurenadministratie uitbesteedt dan geeft u een externe organisatie een machtiging om namens u vorderingen te incasseren. Dat heeft een aantal voordelen:
•    voorkomt frustratie 
•    bespaart tijd en energie
•    houdt de klantrelatie goed
•    verbetert de cashflow

Een incassotraject; de minnelijke fase

Of u nu alles uitbesteed of zelf doet, op enig moment kunt u te maken krijgen met klanten die zich niet houden aan de betalingsafspraken. Is dat het geval dan start een incassotraject. Dit traject bestaat uit een tweetal fases. Alle trajecten doorlopen de minnelijke fase. Aangezien er op dat moment nog geen juridische stappen worden gezet, wordt dit ook wel de buitenrechtelijke fase genoemd. Hoewel er nog geen deurwaarder aan te pas komt, kunt u wel een incassobureau inschakelen.

De minnelijke fase start als er een redelijke betalingstermijn in acht is genomen met een laatste herinnering. Aan consumenten wordt de zogenaamde WIK-brief verzonden. 
De klant moet in de gelegenheid gesteld worden om de rekening te betalen zonder bijkomende kosten. In de brief wordt overigens wel aangegeven wat de gevolgen zijn als de klant in gebreke blijft en wat de exacte kosten zijn, als er niet binnen deze twee weken wordt betaald. Na het versturen van de WIK-brief aan een particuliere klant, is deze in gebreke.

Voor zakelijke (B2B-)klanten gelden wat andere regels in de minnelijke fase. Een overeenkomst tussen twee bedrijven kent namelijk een aparte betalingstermijn die is opgenomen in de Wet Betalingstermijnen. Hieruit vloeit voort dat een redelijke betalingstermijn geldt van 30 dagen. Deze is overigens alleen van toepassing als in de overeenkomst geen betalingstermijn is vastgelegd. Indien de klant zich niet houdt aan de betalingstermijn dan kunnen ook de incassokosten in rekening worden gebracht.

Een incassotraject; de gerechtelijke fase

Betaalt u klant tijdens de minnelijke fase niet, dan gaat het incassotraject over in de gerechtelijke fase en wordt een juridische procedure in gang gezet. Met een dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Hierin staat om welke vordering het gaat, waarom er betaald moet worden en hoeveel schade u heeft geleden om de vordering te incasseren. Ook de te betalen proceskosten kunnen op de debiteur worden verhaald. Uw debiteur kan schriftelijk aangeven waarom er niet is betaald. De rechter zal uiteindelijk (al dan niet tijdens een zitting) een uitspraak doen en het vonnis aan beide partijen verzenden.

Heeft uw klant nog niet betaald en zoekt u een betrouwbaar incassobureau?

 
 

Share