Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Loon en quarantaine

Doorbetaling van loon tijdens quarantaine

Met de vakantieperiode in het vooruitzicht vragen veel werkgevers (en werknemers) zich af hoe het zit met de loondoorbetalingsverplichting in het geval van een quarantaineperiode. De hoofdregel is duidelijk. Als uw werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld omdat een huisgenoot klachten heeft die passen bij het coronavirus, dan dient u in de meeste gevallen het salaris door te betalen. Dat laatste is niet zonder meer het geval wanneer iemand op vakantie is geweest in een land met code oranje of rood.

Rekening houden met veranderende reisadviezen

Is uw werknemer op vakantie geweest in een land met code groen of code geel dan hoeft hij niet in quarantaine. In het geval van oranje of rood wordt er verwacht dat de reiziger bij terugkomst 10 dagen in quarantaine gaat. Heeft u voor uw personeel geen mogelijkheid om thuis te werken dan is er geen recht op loon. Uw werknemer heeft namelijk willens en wetens een risico genomen door op vakantie te gaan met een negatief reisadvies.

Als tijdens de vakantie een land van code geel naar code oranje gaat dan kan het risico eveneens voor rekening van de werknemer komen. De reisadviezen (en kleuren) zijn namelijk het afgelopen jaar voortdurend aangepast. Er mag van werknemers worden verondersteld dat ze hiervan op de hoogte zijn en dus rekening houden met de mogelijkheid dat een reisadvies kan veranderen. De enige uitzondering op deze regel zijn vakanties naar groene gebieden.  

Geen arbeid, wel loon, behalve…

Tot 1 januari 2020 was de situatie als volgt. Als de werknemer niet kon werken als gevolg van een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever diende te komen; dan diende het salaris doorbetaald te worden. Kon een werknemer na de vakantie niet weer aan het werk, zonder dat er sprake was van ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan was er niet automatisch recht op loondoorbetaling. In veel gevallen betekende dat voor de werknemer dus extra vakantiedagen opnemen of onbetaald verlof. De werknemer moest in deze situaties aannemelijk maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werkgever lag.

Sinds vorig jaar is deze regel gewijzigd. Dat houdt in dat als er geen arbeid wordt verricht er wel loon betaald moet worden. Het wordt een ander verhaal als uw werknemer de arbeid niet wil of niet kan verrichten en de oorzaak daarvan voor zijn rekening komt. In tegenstelling tot de situatie voor 2020 moet u, als werkgever, nu aannemelijk maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van uw werknemer ligt.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact met ons op.

Share