Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
vakantieplanning

Vakantieplanning

Vakantieplanning, wat zijn de regels?

Het is altijd een goed idee om vroeg te beginnen met de vakantieplanning in uw bedrijf. Dit jaar wordt dat misschien nog wel eens belangrijker omdat veel werknemers vakantie-uren van 2020 mee willen nemen. Om te voorkomen dat u van iedereen in augustus een ‘out of office’ krijgt, is het handig om de vakantieperiode nu al op de agenda te zetten en vast te leggen. In dit artikel zetten we de belangrijkste regels over vakantiedagen op een rijtje.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen. We hebben er al eens een artikel over geschreven. Elke werknemer heeft wettelijk vier keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt recht op vakantie. Als er bijvoorbeeld het hele jaar 36 uur per week wordt gewerkt, heeft de werknemer recht op 144 uur per jaar.

Soms worden in een cao of een individuele arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt over meer vakantiedagen. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. Voor uw planning van de vakanties is dit onderscheid van groot belang. Werknemer mogen namelijk vakantiedagen meenemen naar het volgende kalenderjaar. Hiervoor geldt dat; wettelijke vakantiedagen zes maanden bewaard mogen worden en bovenwettelijke vakantiedagen vijf jaar. 

Op deze regel is één uitzondering en die is van kracht wanneer de werknemer de vrije dagen niet op kon nemen buiten zijn schuld. Bijvoorbeeld omdat het werk het niet toeliet of bij ziekte. Is dat het geval dan zijn de wettelijke dagen ook na een half jaar nog in te plannen.

Plannen

Door vroegtijdig te plannen, voorkomt u verrassingen voor uzelf en uw medewerkers. Zo kunt u rekening houden met schoolvakanties en werknemers met schoolgaande kinderen. Daarnaast kunt u op basis van voorgaande jaren een inschatting maken van de hoeveelheid werk tijdens de zomermaanden. Logischerwijs heeft de horeca het drukker in de zomer dan de zakelijke dienstverlening. Vroeg zicht op de bezetting in juli en augustus heeft als voordeel dat u ook makkelijker vervanging kunt inschakelen.

Kan ik verlofaanvragen afwijzen?

Als werkgever bent u verplicht de verlofaanvraag van uw personeelslid te honoreren. U kunt alleen bezwaar maken als de vakantie grote problemen oplevert voor uw bedrijf. Ook een collectieve vakantie (vastgelegd in een cao of individuele overeenkomst), zoals in de bouw of het onderwijs, is een reden om de aanvraag af te wijzen. Overigens moet u binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken tegen de aanvraag.

Afspraken in arbeidsovereenkomst

Naast collectieve afspraken kunnen er ook in individuele arbeidscontracten afspraken gemaakt worden over vrije dagen en vakanties. Zo kunt u op laten nemen dat er tijdens de zomervakantie maximaal drie weken aaneengesloten vakantie opgenomen mag worden, dat vakantiedagen langer dan een half jaar te bewaren zijn of dat werknemers met schoolgaande kinderen voorrang krijgen bij het indienen van verlofverzoeken. Bovendien kan in een individuele- of collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegd worden dat op bepaalde dagen een verplichte vrije dag opgenomen moet worden. Vaak gaat het om tussendagen rond het weekend en kerst en oud en nieuw of de vrijdag na Hemelvaartsdag. Overigens moet u dit tijdig kenbaar maken aan uw medewerkers.

Labels

Share