Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022; Wat betekent dit voor ondernemers

Meer vennootschapsbelasting, een stijgend minimum loon en een hogere (onbelaste) kilometervergoeding vormen een deel van de plannen die het kabinet voor het komende belastingjaar bekend heeft gemaakt. We hebben een aantal op Prinsjesdag 2022 aangekondigde wijzigingen onder elkaar gezet.

De vennootschapsbelasting

Ondernemers gaan in 2023 meer vennootschapsbelasting betalen. Dat heeft te maken met een lagere schijfgrens en een hoger tarief voor de vennootschapsbelasting. In 2023 gaat de schijfgrens omlaag van 395.000 naar 200.000 euro. Door deze verlaging valt de winst eerdere in schijf 2 en moet er meer belasting betaald worden. Tegelijk liggen er plannen voor een hoger tarief voor de vennootschapsbelasting. Het tarief voor de eerste schijf gaat omhoog van 15 procent naar 19 procent. Dit betekent dat er in de eerste schijf meer belasting afgedragen moet worden. Het tarief in de tweede schijf blijft hetzelfde.

Excessief lenen

Vanaf komend jaar treedt de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in werking. Wanneer de schuld van een DGA (en de eventuele partner) bij zijn bv meer bedraagt dan € 700.000 treedt een fictieve heffing in werking. Hierover moet in box 2 26,9% inkomstenbelasting betaald worden.

30%-regeling

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting. De onbelaste vergoeding binnen deze regeling wordt jaarlijks gemaximeerd op 30% van het bedrag van de WNT-norm. Het blijft mogelijk om in plaats van toepassing van de 30%-regeling de extraterritoriale kosten op declaratiebasis te vergoeden. Er ligt een voorstel dat per kalenderjaar een keuze gemaakt moet worden voor het vergoeden van deze kosten op declaratiebasis dan wel op basis van de 30%-regeling. 

Tarief box 2 blijft gelijk

Bij een belang van 5 procent of meer in een bv is er sprake van een aanmerkelijk belang. Deze inkomsten vallen in box 2 onder hetzelfde belastingtarief van 26,9%. Box 2 krijgt vanaf 2024 twee belastingschijven. Vanaf dat moment betaal je over de eerste 67.000 euro 24,5 procent en over alles daarboven 31 procent.

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden

 De overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden stijgt van 8 procent naar 10,4 procent in het nieuwe jaar. Overigens is het moment waarop de akte van levering bij de notaris wordt getekend bepalend voor het percentage. Tekenen in januari 2023 betekent een percentage van 10,4 procent overdrachtsbelasting. Passeert de akte in 2022 dan geldt het huidige percentage.

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Krijgt een werknemer aandelenopties in plaats van een regulier salaris dan moet daar belasting over worden betaald. Vanaf komend jaar kan de werknemer kiezen wanneer de belastingheffing plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer de opties verhandelbaar zijn of wanneer de aandelenopties worden omgezet in aandelen.

Vervoer en vergoedingen

De onbelaste kilometervergoeding gaat komend jaar omhoog naar 21 cent. Ondernemers mogen dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met een privé auto, motor of fiets. Bent u werkgever dan mag die 21 cent ook onbelast aan het personeel worden vergoed. Vanaf 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding naar 22 cent. De verlaging van de brandstofaccijnzen blijven ook in het eerste halfjaar van 2023 van kracht.

Zoals aangekondigd in een eerder bericht, zal het bijtellingspercentage voor het privégebruik van een zakelijke emissievrije personenauto worden afgebouwd. In 2023 blijft de korting net als dit jaar 6 procent. De bijtelling blijft 16 procent. De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage geldt, wordt verlaagd. In 2022 is dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000.

Rahanpesulaki

1 januari 2023 zijn de definitieve plannen bekend

De komende week zijn de algemene beschouwingen. In die periode bespreken de fractieleiders in de Tweede Kamer de Miljoenennota en de rijksbegroting en wordt gekeken of de plannen kunnen worden uitgevoerd. Het kabinet kan de plannen dus nog aanpassen. Voor 1 januari 2023 moeten zowel de Eerste als de Tweede Kamer akkoord zijn met de aangekondigde plannen en de begroting.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg dan komende weken deze pagina. We plaatsen regelmatig updates.

Bent u benieuwd wat de miljoenennota voor uw situatie betekent? Neem dan eens contact op met Accountor.

Share