Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Prinsjesdag 2021

Uitkomsten Prinsjesdag 2021

Nu de Miljoenennota is gepresenteerd en de belastingplannen van het kabinet grotendeels bekend zijn, kunnen we de balans opmaken. Hoewel veel al eerder werd aangekondigd, zetten we de belangrijkste maatregelen voor komend belastingjaar op een rijtje. 

Vennootschapsbelasting 
het lage belastingtarief van 15% gaat vanaf 2022 gelden voor de eerste € 395.000 winst. Nu ligt dit nog op € 245.000. Deze wijziging kan voor veel ondernemers met een bv gunstig uitpakken. 

Voorheffingen
Bedrijven kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting. Er vindt geen teruggaaf meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen.

De zelfstandigenaftrek
Ook al eerder bekend was de verdere versobering van de zelfstandigenaftrek. Het belastingvoordeel van de deze aftrekpost wordt verder beperkt. in 2022 ligt het bedrag op € 6.310 terwijl de zelfstandigenaftrek in 2021 nog € 6.670 is. Dit bedrag zal de komende jaren verder omlaag gaan naar € 3.240 in 2036.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Het kabinet verhoogt de percentages van de MIA voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Bedrijven kunnen dan een hoger percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst waardoor ze minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. 

Zakelijk elektrisch rijden
Verkoop van emissievrije auto’s wordt ook in 2022 gestimuleerd. De korting op het bijtellingspercentage voor deze auto’s is voor 2022 6% en wordt dus 16%. De maximale catalogusprijs waarover de lagere bijtelling geldt, gaat van € 40.000 naar € 35.000. 

De onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding
Het kabinet introduceert per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag of deel daarvan. Dit bedrag is tot stand gekomen na onderzoek van het Nibud. 

Volgens de plannen kunt u vaste afspraken maken met uw medewerker over het aantal dagen per week waarop thuis wordt gewerkt. Op basis hiervan kunt u een vaste vergoeding toekennen. Deze vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vergoeding wel worden aangepast. De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen over deze thuiswerkvergoeding en de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer (van € 0,19 per kilometer) blijft bestaan. 

Werkkostenregeling en het coronavirus

De werkkostenregeling is in de coronaperiode aan wijzigingen onderhevig geweest.

Vrije ruimte
In 2020 is een verruiming (van 1.7% naar 3% tot € 400.000) van de vrije ruimte ingevoerd. Dit besluit was bedoeld om werkgevers wat meer ruimte te geven zodat zij, op een onbelaste wijze, gehoor konden geven aan de behoeften van de medewerkers in de nieuw ontstane thuiswerksituaties. Deze verruiming is in 2021 doorgezet, maar zal in 2022 eindigen. Per 2022 geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom een percentage van 1,7% in plaats van 3%. Boven de € 400.000 geldt in 2022 (net als in 2021) een vrije ruimte van 1,18%.

WW premie omlaag

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) dagen per 2022. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. De lage Awf-premie wordt 2,20% en de premie Awf-hoog 7,20%

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
Het kabinet verlaagt de maximale jaarlijkse IACK met € 281 om de negen weken betaald ouderschapsverlof (vanaf 1 augustus 2022) te compenseren. Dit is inclusief de stijging van € 77 die vorig jaar is aangekondigd.

Deze plannen zijn 21 december definitief, zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben ingestemd.

Heeft u vragen of wilt u weten wat de plannen voor uw situatie betekenen... we bespreken het graag.

Bron: rijksoverheid.nl

Share