Gå til hovedindhold
Blog

Hvad kan man opnå ved en outsourcing løsning?

Outsourcing

En outsourcing løsning er ofte mere effektiv end en in-house løsning, bl.a. fordi du med en outsourcing løsning får adgang til præcis de medarbejdere med de kompetencer, du har brug for, uden at blive bundet af høje faste omkostninger. Finansiel outsourcing indebærer, at virksomheder eller organisationer lader andre varetage hele eller dele af økonomifunktionen. En del af besparelsen ligger i, at du ikke behøver at have lige så mange ansatte i den interne økonomifunktion, og beslutningen kan derfor være svær at retfærdiggøre internt. Generelt oplever vi dog ikke, at løn- og økonomimedarbejdere har svært ved at finde job i dag, da der generelt er mangel på dygtige løn- og økonomifolk i hele branchen.

Outsource til Accountor
Hvis du outsourcer til Accountor Denmark, får du adgang til erfarne specialister og behøver ikke bekymre dig om ressourcemangel, opsigelser eller sygdom, da vi stiller back-up til rådighed og sørger for den optimale bemanding til opgaverne. Typisk vil vi varetage opgaverne fra vores kontor i Herlev - eller på jeres adresse. Med en outsourcing løsning, tager Accountor ansvaret for drift og rapportering, og du får dermed tid til at fokusere på din kerneforretning. Fordele med en outsourcing løsning Mindske sårbarhed, sikre levering, back-up Sikre kvaliteten Sikre adgang til de rette (og opdaterede) kompetencer Adgang til moderne systemer – uden selv at investere Lavere omkostninger, øget fleksibilitet, frigøre tid til andre kerneopgaver Mindre og mellemstore virksomheder har ofte kun en halv eller hel bogholder ansat til at varetage kritiske opgaver i løn- eller økonomifunktionen. Det er en sårbar situation, hvis f.eks. din lønbogholder bliver syg eller din bogholder skal på orlov. Med en outsourcing løsning vil der straks være en anden medarbejder, der overtager opgaverne. Så outsourcing handler i høj grad om at blive mindre sårbar i kritiske afdelinger i din virksomhed.

Hvad koster det at outsource?
Jesper Ekstrand, Markedschef hos Accountor Denmark, fortæller, at han typisk oplever, at de mindre og mellemstore kunder sparer omkring 20-50% i forhold til deres eksisterende set-up. Når du outsourcer, kender du dine omkostninger på forhånd, da vi hos Accountor typisk aftaler en fast pris pr. måned. Alt efter hvordan behovet udvikler sig i din økonomiafdeling, kan vi tilpasse vores aftale med flere eller færre opgaver. Men på trods af besparelser og andre fordele, så kan det stadig være svært at træffe en beslutning om at outsource.

Hvad taler imod  en outsourcing af løn- eller økonomifunktionen?
Når vi taler med virksomhedsledere om outsourcing, er der nogle punkter som ofte kommer op, og som vi skal forholde os til. Bl.a. om man som virksomhed mister føling med tingene når man får en ekstern bogholder. Steffen Wulff fortæller, at han ofte møder virksomheder, der på den ene side gerne vil have den tryghed det giver, at bogholderiet ligger hos en ekstern partner, men på den anden side er lidt usikre på, om de vil miste for meget føling med tingene, hvis de ikke har deres bogholderi in-house. Steffen fortsætter: ”Det er noget, vi er meget opmærksomme på; vi tilknytter personlige kontaktpersoner til opgaverne og prioriterer et tæt samarbejde med vores kunder. Vi mener, at vi kan gøre en positiv forskel som ekstern økonomiafdeling, men vi kan selvfølgelig ikke komme udenom, at det er nemmere lige at gå rundt om hjørnet til sin in-house bogholder og spørge til de tal eller rapporter, du har brug for her og nu. Så på den måde er der fordele og ulemper, som man skal forholde sig til.

Det tager længere tid at få adgang til information
Det giver selvfølgelig tryghed at kunne gå til den interne økonomiafdeling for at få et hurtigt svar på de spørgsmål eller rapporter, du har brug for her og nu. Men mange regnskabshuse tilbyder fleksible online løsninger, der giver adgang til hurtigt at se opdaterede data og selv trække rapporter ud, når der er behov for det. Hos Accountor får du din personlige kontaktperson(er), og I arbejder tæt sammen via vores online regnskabs-platform. Når du har brug for direkte kontakt med din regnskabskonsulent, så giver du bare et kald eller sender en mail, så tager konsulenten sig af det; eller lægger opgaven til en anden ekspert i teamet, hvis opgaven kræver andre kompetencer.

Svingende kvalitet...
Kvaliteten i leverancen er en af de aspekter, som kan give anledning til bekymring; går outsourcing virksomheder for langt i deres forsøg på at effektivisere – med en dårligere kvalitet til følge? Ja, outsourcing virksomheder har fokus på overskud og må gøre arbejdet så effektivt, at de kan sænke omkostningerne for kunden samtidig med, at de kan beholde en del af overskuddet selv. Men hvis outsourcing virksomheden skal overleve på længere sigt, så går det ikke at slække på kvaliteten. Det handler i stedet om at udnytte stordriftsfordele; de bedste systemer og nyeste teknikker, samt udnytte kompetencer og erfaringer fra lignende virksomhedstyper og brancher.

Outsourcing eller ej
Hvis du er interesseret i ekstern hjælp i din økonomifunktion, men ikke er klar til en outsourcing aftale, kan du også leje økonomikonsulenter/bogholdere på en interim kontrakt. Ved en interim aftale vil du have instruktionsretten, og konsulenten vil lave de opgaver, du definerer, i den periode du har behov for. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om de forskellige muligheder med ekstern hjælp i bogholderiet. Hos Accountor kan du outsource dit regnskab og bogholderi, lønadministration og HR. Læs mere om vores services inden for regnskab, løn og HR. Eller læs hvad vores kunder siger om at outsource deres økonomifunktion til Accountor: Michael H Konditoriet: ”Det giver en god følelse, at jeg ved, at der bare er styr på økonomien. Så kan jeg koncentrere mig om at bage!” Læs hele casen her

Del