Gå til hovedindhold
You are here:
Legal services Accountor brand

Midlertidig assistance

Har du behov for midlertidig assistance i økonomifunktionen? Vi kan hjælpe med vikarer til bogholderiet eller økonomiafdelingen, og vi tilbyder udlejning af vores fastansatte løn- og økonomimedarbejdere til jeres virksomhed. Vi kan levere med kort varsel og i det tidsrum der er brug for.

Ved sygdom eller travlhed i virksomheden kan der opstå behov for at indhente midlertidige medarbejdere. Accountor tilbyder udlejning af regnskabschef, økonomichef, CFO, bogholdere eller øvrigt personale inden for økonomi og regnskab på vikarbasis.

Når behovet for ekstra personale melder sig, kan det betale sig at tage imod hjælp fra eksperter i udlejning af medarbejdere, særligt når det skal gå stærkt. Accountor har et stort netværk i branchen samt et indgående kendskab til vores mange funktionæransattes faglige kompetencer. Vi kan således sammensætte et optimalt interim personale på en eller flere medarbejdere til din virksomhed, også med kort varsel.

Typisk proces

Den typiske proces ved leje af en økonomikonsulent
Monipilviratkaisut

Vi tilbyder økonomimedarbejdere på midlertidig basis:

  • Vikar Regnskabschef
  • Vikar Økonomichef
  • Vikar CFO
  • Vikar Debitorbogholder
  • Vikar Kreditorbogholder
  • Vikar Lønbogholder
  • Vikar Controller

Få midlertidig assistance

Indsætning af midlertidige medarbejdere kan være nødvendigt for at opretholde virksomhedens effektivitet. Ved sygdom kan en ekstern interim regnskabschef eksempelvis sørge for kontinuitet, eller en interim økonomichef kan aflaste arbejdsbyrden i perioder med spidsbelastning. Vi er indstillet på at yde en fleksibel service med øje for jeres virksomheds specifikke behov. Vi kan stille en interim CFO til rådighed i et halvt år på fuld tid, en interim økonomichef et par dage om ugen, en interim regnskabschef på deltid eller noget helt andet. 
I bestemmer, vi leverer.

 

Rekruttering af medarbejdere til økonomi og regnskab

Vi tilbyder også hjælp til rekruttering, hvis I har brug for medarbejdere til faste stillinger inden for bogføring, økonomi og regnskab. Læs mere her.

haaveileva mies accountor brand