Hyppää pääsisältöön
Sopimuskaytanto-1440x450
Artikkeli

Hyvällä sopimuskäytännöllä säästät aikaa ja rahaa

Käytännössä koko yritystoiminta perustuu sopimuksille. Osakeyhtiö perustetaan osakkaiden tekemällä perustamissopimuksella, ja asiakassuhteiden ehdot määräytyvät sen mukaan, mitä on sovittu.  Liiketoimintaa ei toki hoideta byrokratialla, mutta monesti edes muutaman olennaisen seikan pistäminen paperille selkeyttää liikesuhteen ehdot kaikille osapuolille. Kirjalliset sopimukset tekevät lisäksi toiminnan läpinäkyväksi sijoittajille ja ostajille. Ne myös vähentävät riskejä, mistä syystä hyvä sopimuskäytäntö kasvattaa yrityksen arvoa.

Huolellisella sopimusten laatimisella voidaan ennaltaehkäistä sopimuksiin liittyviä riitoja sekä hallita sopimuksiin liittyviä riskejä. Jos liiketoiminnassa otetaan hallitsemattomia riskejä, ja siitä aiheutuu yritykselle vahinkoa, voi hallitus ja toimitusjohtaja olla viime kädessä vastuussa vahingoista yhtiötä kohtaan. Erityisesti taloudellisesti merkittävissä sopimuksissa kannattaa siksi käyttää asiantuntijan apua.  

Yleispäteviä ohjeita kaikkien sopimusten tekemiseen

  1. Tee kirjallinen sopimus

Lain mukaan sekä suullinen että kirjallinen sopimus ovat yhtä päteviä. Suullisen sopimuksen sisällön ja synnyn todistaminen on kuitenkin usein mahdotonta. Tämän vuoksi vähintään taloudellisesti merkittävät sopimukset tulee aina tehdä kirjallisesti.

  1.  Ymmärrä, mihin sitoudut

Älä allekirjoita sellaista sopimusta, jonka sisältöä et täysin ymmärrä. Sopimuksesta tulisi käydä mahdollisimman selvästi ilmi osapuolet sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Tärkeää on myös, että kaikki osapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön samalla tavalla.

  1. Rajoita vastuuta sopimuksella

Tärkeä osa sopimuksiin liittyvää riskienhallintaa on vastuun rajoittaminen. Sopimusta allekirjoitettaessa on varmistuttava siitä, että sopimukseen liittyvät riskit sopimusta mahdollisesti rikottaessa eivät ole suhteettoman suuret verrattuna sopimuksen arvoon.

  1. Selvät sävelet sopimusrikkomukselle

Sopimuksessa kannattaa määritellä selkeästi sopimusrikkomuksen seuraamukset, kuten esimerkiksi sopimussakko. Olennaista on myös sopia siitä, miten rikkomukset on reklamoitava ja missä mahdolliset sopimusta koskevat riidat ratkaistaan. Välimiesmenettely on suosittu muun muassa sen nopeuden ja luottamuksellisuuden takia verrattuna julkiseen oikeusprosessiin.

  1. Ole tarkkana kansainvälisissä sopimuksissa

Kansainvälisissä sopimuksissa lainvalintaa ja oikeuspaikkaa koskeviin kohtiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Vieraan lainsäädännön noudattamisesta saattaa koitua vaikeasti ennakoitavia seuraamuksia, ja oikeudenkäynti ulkomailla voi käydä kalliiksi. Vaikka sovitaankin noudatettavan esimerkiksi Suomen lakia, kannattaa ottaa huomioon, että käytännössä kansainvälisessä kaupassa on usein sovellettava kansainvälisen kauppalain (CISG) säännöksiä.

Mitkä sopimukset ovat yrityksen toiminnan kannalta merkittäviä?

  1. Työsopimukset

Yleisesti käytettävään työsopimuspohjaan kannattaa panostaa ainakin sen verran, että tarkistaa listamme avulla googlesta löydetyn mallin. Työvoima on tyypillisesti yksi suurimmista yrityksen kulueristä ja esimerkiksi työaikaehdon muotoileminen väärin voi tulla kalliiksi.

  1. Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtaja on hallituksen päätösten toimeenpanijana ja yhtiön toiminnan järjestäjänä äärimmäisen tärkeä henkilö. Koska toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön, on kaikesta, kuten salassapidosta ja kilpailukiellosta, lähtökohtaisesti sovittava erikseen. Lue lisää toimitusjohtajasopimuksesta.

  1.  Asiakassopimukset

Sopimuksen sisältö määrää muun muassa sen, mikä on laskujen maksuaika, milloin sopimus voidaan irtisanoa ja onko virhevastuulla jokin euromääräinen raja. Jos hinnoitteluehdot ovat pielessä tai vastuut ovat suhteettomat sopimuksen arvoon nähden, voi koko toiminta jäädä tappiolliseksi. Lue lisää asiakassopimuksista.

  1.  Vuokrasopimus

Liiketilojen vuokra on useimmille yrityksille yksi suurimmista kiinteistä kulueristä. Lue lisää vuokrasopimuksesta.

  1. Hankintasopimukset

Jos tietyn palvelun hankinta on edellytys yrityksen oman tuotteen tarjoamiselle, kannattaa tämäkin sopimus laatia huolella. Sopimuksen tekijän tulee varmistua palvelun tuottajan riittävän vastuun lisäksi siitä, että tällä on toiminnalleen vastuuvakuutus. Lue lisää hankintasopimuksista.

Accountor auttaa yrittäjiä yksilöllisten sopimusten laatimisessa ja läpikäymisessä. Tutustu kattaviin ja monipuolisiin lakipalveluihimme.

Tarvitsetko apua? Jätä yhteydenottopyyntö - asiantuntijamme auttavat sinua mielellään!

 
 

Share