Hyppää pääsisältöön
Artikkeli
Strategian päivittäminen

Näillä 5 vinkillä päivität strategiasi menestyksekkäästi

Agendalla strategian päivittäminen? 

Negatiiviset markkinamuutokset, kasvutavoitteet tai pyrkimys laajentaa liiketoimintaa uusille alueille ovat varsin yleisiä syitä, joiden vuoksi strategiaa koetaan tarpeen tarkistaa ja kirkastaa – erityisesti kevään tai kesän lähestyessä.

Parhaassa tapauksessa päivitetty ja selkeä strategia toimii suunnitelmana kohti menestystä, perustuu ajantasaiseen tietoon ja tarjoaa avaimet toimeenpanemiselle. 

Tässä artikkelissa asiantuntijamme Kari Putkonen käy läpi yleisimpiä strategian päivittämisen sudenkuoppia ja antaa vinkkejä niiden välttämiseksi – jotta yrityksesi voi luoda timanttisen strategian.

1. Tunne asiakkaasi tarkasti


Jos asiakkaita tai markkinaa ei tunneta riittävän tarkasti, strategia menee hyvin usein metsään. Erityisesti nuorissa yrityksissä tai uusia aluevaltauksia tehtäessä markkinaa saatetaan tyypillisesti yliarvioida. Jos siis olet tuore toimija uudessa markkinassa, ennen strategian kirkastamista on syytä perehtyä asiakkaisiin ja markkinan toimintaan tarkkasilmäisesti.

Pohdi, tunnetko asiakkaiden ostokriteerit tarkasti – miksi asiakas ostaa yrityksesi tuotteita? Entä millaisessa tilanteessa ja miksi kauppa kääntyy kilpailijan voitoksi?

Yrityksen nykytilannetta markkinassa voidaan arvioida rehellisesti talousdatan pohjalta. Ajantasainen taloustieto kertoo selkeästi millä tuotteilla tai palveluilla myyntiä ja katetta tehdään. Lisäksi datan avulla voidaan esimerkiksi tarkastella sitä, millaisilla resursseilla yritykselle tärkeimpiä liiketoimintoja pyöritetään. Kun kuva nykytilanteesta on selkeä, suunnitelmien tekeminen pohjautuu aitoon dataan, ei arpapeliin tai toiveisiin.

2. Valitse taistelusi


Moni markkina voi kuulostaa houkuttelevalta, etenkin, jos yrityksen tilanne kaipaa uusia avauksia. Tuttu yleisurheiluvertaus pätee kuitenkin hyvin myös liiketoimintaan: kymmenottelija pärjää vain harvoin yksittäisissä lajikilpailuissa.

Usein tarve strategian kirkastamiselle syntyy juuri tilanteessa, jossa yrityksen liiketoiminnalla ei ole riittävän kirkasta suuntaa, tavoitetta tai näkökulmaa siitä, minne ollaan matkalla. Strategian kirkastamisessa lähtökohdaksi on hyvä ottaa noin 3-5 tärkeimmän strategisen pointin löytäminen. Toimiva strategia määrittää selkeästi kenelle ja mitä olet tekemässä. 

Päivitystä tehtäessä on kuitenkin aivan yhtä tärkeää pohtia myös sitä, kenelle ja mitä yrityksessä ei tehdä. Pyri siis välttämään tilannetta, jossa liiketoiminnalle ei ole tehty riittävästi rajauksia.

Jos strategian keihäänkärkiä on haastava määrittää tai päättää, taloustiedon tarkastelu voi auttaa rajaamisessa. Katse voidaan siirtää myös kauemmas tulevaisuuteen skenaariotyöskentelyn avulla. Erilaisten skenaarioiden avulla voit paitsi parantaa yrityksesi ketteryyttä ja riskienhallintaa, myös helpottaa päätöksentekoa siitä, mihin toiminnassa kannattaa keskittyä. Skenaariot tarjoavat selkeän työkalun esimerkiksi budjetoinnin ja resurssoinnin tueksi ja edistävät näin myös strategian toimeenpanemista.

3. Tuo HR osaksi strategian päivitystä


Skenaarioiden ja tarkan, ajantasaisen datan perusteella kyetään jo strategian suunnitteluvaiheessa parhaimmassa tapauksessa arvioimaan millaisia resursseja kirkastettu strategia vaatii. Riittävätkö nykyresurssit vai tarvitaanko jotakin uutta?

HR-työ on syytä tuoda osaksi strategiaa riittävän varhaisessa vaiheessa. Vaikka kyse olisi teknologiayhtiöstä, suunnitelmien toteuttajana on aina ihminen.

Uudistettu strategia voi vaatia resurssien lisäämistä, päivittämistä tai esimerkiksi henkilöstön jatko- tai uudelleen kouluttamista. HR-konsulttimme ovat tarvittaessa yrityksesi apukäsinä jo strategian päivitysvaiheessa ja auttavat esimerkiksi kartoittamaan nykytilaa ja tulevia tarpeita.

4. Kestääkö talous uuden strategian?


Viime vuosina talouden suunnittelun ja ennustamisen merkitys on noussut yrityksissä aiempaa korkeammalle. Asiakaskäytöksen muutokset ovat varsin nopeita: etenkin kuluttajapuolella käytökseen vaikuttavia trendejä syntyy ja kuolee ripeällä tahdilla.

Asiakaskäyttäytymisen lisäksi esimerkiksi geopoliittiset muutokset vaikuttavat toimitusketjuihin niin merkittävästi, että strategian tarkastelu aiempaa useammin on tänä päivänä paikallaan.
 

Vaikka strategiaa ei päivitettäisi tiuhaan, kannattaa sen taustalla olevat fundamentit tarkistaa vuosittain. Parhaassa tapauksessa strategian päivitys on jatkuva prosessi.

Kiristyneen yleisen rahapolitiikan myötä investointien kannattavuuksia arvioidaan myös aiempaa kriittisemmin. Korkotaso on korkea ja tuottavuuteen liittyviä investointeja ei välttämättä voida toteuttaa siinä ajassa, mitä strategia edellyttäisi. Strategian kirkastamisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että etenkin uusissa avauksissa on syytä huolehtia siitä, että talous kestää uudet panostukset. Tämä onnistuu tarkastelemalla taloustietoa kriittisesti ja luomalla ennusteita tulevasta.

5. Jalkauta järkevästi


Dataa on saatavilla, hallitus osaava ja suunnitelmat huolella laadittu. Tämän jälkeen strategia kerrotaan henkilökunnalle kerran – ja eikun odottelemaan toimeenpanoa.

Kirkaskaan strategia ei laita itse itseään toimeen. Puuttellinen toimeenpano on yksi yleisimmistä sudenkuopista strategian päivitystyössä. Strategia ei ole itse työväline, vaan eteenpäin vievä ohjenuora. Kun kirkastettu strategia on viimeistelty, on aika aloittaa aktiivinen jalkautus.
 

Onnistuneen toimeenpanon taustalla seisoo johtaja, joka osaa viestiä ja puhuu uudistettua strategiaa todeksi – yhä uudelleen ja uudelleen. Toteutumista tulee myös mittaroida, jotta strategia ei pääse jäämään sanahelinäksi.

Jalkautuksen haasteet liittyvät usein myös toisessa luvussa kuvattuun tilanteeseen, jossa strategian suhteen ei ole tehty tarvittavia rajauksia. Jos suunnitelma on liian vaikeaselkoinen tai rajaamaton, toimeenpano jää aina joltakin osin vajaaksi.

Myös strategian päivittämisen jatkuvuus auttaa jalkautuksessa. Kun henkilöstö tottuu siihen, että strategiaa tarkastellaan ja tarvittaessa kirkastetaan säännöllisesti vuosikellon mukaan, myös toimeenpano ja toteutus istuu kunkin liiketoimintayksikön säännölliseen vuosittaiseen työlistaan helposti.
 

Asiantuntijamme

Haluatko keskustella strategiatyöstä? Ota yhteyttä!

 
 

Share