Hyppää pääsisältöön
Blogi
woman and man meeting in cafeteria outside

Arvomme työntekijöiden silmin

Accountorilla olemme ylpeitä yhtiömme arvoista, jotka ovat arvostus, luottamus, rohkeus ja tulevaisuus. Nämä arvot ohjaavat päivittäistä toimintaamme niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa työskennellessämme.  

Accountorin arvot 

Arvostus on asenne muita ihmisiä kohtaan. Uskomme siihen, että kaikkia ihmisiä pitää arvostaa. 

Luottamus ilmenee ammattimaisena asenteena, pitkän aikavälin myönteisinä kokemuksina, osaamisena ja henkilökohtaisena sitoutumisena sekä venymisenä tarpeen tullen. 

Rohkeus on kolmas arvomme. Kehittyminen vaatii oman mukavuusalueen laajentamista ja sen ulkopuolella liikkumista. Tämä vaatii rohkeutta. 

Tulevaisuus mainitaan harvoin arvona. Meille tulevaisuus on tärkeää, sillä haluamme pitää katseen suunnattuna tulevaisuuteen. 

Arvot työntekijöiden sanoittamana 

Vaikkakin olemme sanoittaneet arvojemme tarkoituksen, jokainen työntekijä tulkitsee ja soveltaa niitä omaan työhönsä ja arkeensa erilaisin painotuksin. Onkin tärkeää, että pidämme keskustelua yllä ja näin myös jaamme kokemuksia sekä ajatuksia siitä, miten arvomme näkyvät yksilöiden päivissä ja miten arvomme ymmärretään. 

Kevään aikana pohdimme Accountorin arvoja pienemmissä ryhmissä erilaisten tehtävin kautta. Keskusteluista nousi erilaisia teemoja esiin. 

HR-prosessit

Arvostus näkyy työssämme rakentavan sekä positiivisen palautteen antamisena, kuuntelemisena, erilaisten näkökulmien ja taustojen ymmärtämisenä, empatian osoittamisena, kokouskäytäntöjen ja toisten aikataulujen kunnioittamisena. Mukaan nousi myös välillä liiankin itsestäänselvyytenä otettavat käytöstavat, kuten kiitoksen sanominen sekä tervehtiminen.  

Arvostus siis näkyykin työssämme pieninä, mutta sitäkin tärkeimpinä tekoina kollegoita sekä asiakkaita kohtaan.  

Luottamusta käsiteltiin kuvien kautta. Kuvista välittyi tunnelma, jossa ollaan valmiita luottamaan kollegaan vaikeinakin hetkinä. Autamme toisia, emmekä anna kenenkään kaatua. Teemme töitä yhdessä, tiiminä eikä ovia pidetä kiinni turhaan. Avoin ilmapiiri luo luottamusta. 

Rohkeus näkyy työssämme uskalluksena kokeilla uusia asioita sekä epäonnistua ja tehdä virheitä. Uskallamme haastaa vanhoja tapoja, jotta voimme luoda jotain uutta. Uskallamme astua epämukavuus alueelle, jossa kehitys usein tapahtuu. Kysymme apua, kun sitä tarvitsemme ja puhumme vaikeammistakin asioista ääneen. 

Tulevaisuus nähdään inspiroivana. Pohdimme yhdessä erityisesti, miltä houkutteleva tulevaisuus näyttää. Suurimpina teemoina tulevaisuudesta nousi esiin tasa-arvo, turvallisuus, kestävyys, mahdollisuudet, vapaus, rauha, kehitys sekä luottamus. Nämä ovat toki isoja teemoja, mutta nämä näkyvät myös selkeästi muissa arvoissamme ja työssämme jo nyt.  

Interim CFO

Jatkuva keskustelu arvojen ympärillä 

Arvot ohjaavat työtämme ja tuovat myös meidät yhteen. Erilaisten näkökulmien kuuleminen onkin tärkeää, jotta voimme oikeasti tietää, miten arvot toteutuvat oikeassa arjessa ja toisaalta voimme oppia muilta, miten niitä voi helposti toteuttaa arjessa enemmän.  

Keskustelua arvoista jatketaankin systemaattisesti tiimiemme kesken, jotta arvomme ovat yhä aktiivisemmin näkyvä osa arkeamme.  

Tags

Share